AIMSTAR DAY CAMP เอมสตาร์ เดย์ แคมป์

0
422

วันที่ 5 พ.ย. 66 ณ อาคารเอมสตาร์ กรุงเทพฯ นับเป็นงานแคมป์ที่เพิ่มทักษะ สร้างความสำเร็จ เติมมุมมองของชีวิต และมุมมองของการสร้างธุรกิจเอมสตาร์ ทั้งแนวคิดความรู้ การวางแผน การใช้สินค้าเพื่อดูแลคุณภาพชีวิต การสร้างรากฐานและพัฒนาธุรกิจเอมสตาร์ให้เติบโต อีกทั้งภายในงาน ได้จุดพลังความเชื่อมั่น ด้วยการรวมพลังตั้งเป้าหมายพิชิตความสำเร็จร่วมกัน
#aimstardaycamp #camp2023 #aimstar #aimstarnetwork