AIG มอบเงินช่วยเหลือ และฟื้นฟูโรงเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี

0
1411

กลุ่มบริษัทเอไอจี ประเทศไทย ผู้นำด้านธุรกิจประกันวินาศภัยระดับโลก มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อมอบประโยชน์สูงสุดให้ลูกค้า ควบคู่การทำกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้แนวคิด Make the world a safer place หรือ สร้างสรรค์โลกให้ปลอดภัยกว่าเดิม โดยมุ่งเน้นกิจกรรม 3 ด้าน คือ ส่งเสริมความปลอดภัย (Safety) ส่งเสริมความมั่นคง (Security) และช่วยเยียวยาเมื่อมีภัย (Disaster Relief) ล่าสุด กลุ่มบริษัทเอไอจี ประเทศไทย ร่วมกับโครงการ เมล็ดพันธุ์ประกันภัยเพื่อชุมชน ที่จัดขึ้นโดย นิตยสารไทยแลนด์  อินชัวรันส์ พร้อมกับกลุ่มอาสาต่าง ๆ มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือ และลงพื้นที่ฟื้นฟูโรงเรียนบ้านผักหย่า และ โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์น้ำท่วม

โดยกิจกรรมลือสังคมในครั้งนี้ กลุ่มบริษัทเอไอจี ประเทศไทย นำโดยฝ่ายสื่อสารองค์กร และนายพงษ์ นิเวศน์ปฐมวัฒน์ (ที่ 5 จากขวา) ประธานคณะผู้บริหารแผนกบริหารตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย ได้นำกลุ่มตัวแทนพนักงานที่มีจิตอาสาเข้าไปช่วยฟื้นฟูโรงเรียนบ้านผักหย่า และ โรงเรียนบ้านไร่ใต้ใน จ.อุบลราชธานี ซึ่งพื้นที่โรงเรียนได้ถูกน้ำท่วม 100% โดยมีน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลากว่า 1 เดือน ส่งผลให้สภาพอาคารเรียน ห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ได้รับความเสียหายอย่างมาก รวมถึงทำให้เกิดผลกระทบทางการเรียนการสอนต่อครูและนักเรียนในโรงเรียนทั้งสองแห่ง ดังนั้นเงินบริจาคที่ทางเอไอจีได้มอบให้แก่โครงการฯ จะเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูโรงเรียน ในเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา ปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงเรียน ฯลฯ รวมถึงช่วยเหลือสังคมและชุมชนที่ประสบปัญหาจากเหตุการณ์น้ำท่วม จ.อุบลราชธานี