เปิดให้บริการทางการแพทย์ในอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

สุขภาพ หนังสือพิมพ์ออนไลน์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 – 11.45 น.  ณ ห้องประชุม 370 ที่นั่ง โซนบี ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าว “อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์มิติใหม่แห่งการให้เพื่อทุกชีวิต” ความพร้อมและความก้าวหน้าของการเปิดให้บริการทางการแพทย์ในอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ อาคารรักษาพยาบาล รวมเฉลิมพระเกียรติฯและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์แบบครบวงจร (Excellence Center)                  ที่มีมาตรฐานสากลประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่ความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการรองรับการบริการสุขภาพแก่ประชาชนภายในอาคาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Lost Password