4 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ร่วมใจ ลงพื้นที่ ศรีราชา กบินนทร์บุรี ลำพูน แม่สอด มอบของกินของใช้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด

0
1732

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทั้ง 4 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย สวนอุตสาหกรรมศรีราชา สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี สวนอุตสาหกรรมลำพูน และสวนอุตสาหกรรมแม่สอด จึงต้องการแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน โดยลงพื้นที่ไปมอบ “ถุงปันสุข” ที่บรรจุชุดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซื่อสัตย์ ปลากระป๋องซื่อสัตย์ รวมทั้งของใช้จำเป็น ให้กับหน่วยงานราชการ โรงพยาบาล และชุมชน เพื่อนำไปบริหารจัดการและส่งมอบให้กับผู้ที่อยู่โดยรอบพื้นที่สวนอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

โดยสวนอุตสาหกรรมศรีราชา จังหวัดชลบุรี ส่งมอบถุงปันสุขให้กับกองทุนชลบุรีต้องรอด เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี ชุมชนรอบเครือสหพัฒน์ ศรีราชา หน่วยงานราชการ กรมโยธาธิการผังเมือง และประชาชนทั่วไป

สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ส่งมอบถุงปันสุขให้กับจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล กำนันในเขตพื้นที่รอบเครือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังดาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแดง

สวนอุตสาหกรรมลำพูน จังหวัดลำพูน ส่งมอบถุงปันสุขให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลป่าสัก เทศบาลตำบลเวียงยอง สถานีตำรวจภูธรเหมืองจี้ โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลป่าซาง

สวนอุตสาหกรรมแม่สอด จังหวัดตาก ส่งมอบถุงปันสุขให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา และยังได้จัดบรรยายเรื่องการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยร่วมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก เพื่อเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการให้แก่พนักงานไทย-เมียนมา

            สำหรับสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ดังกล่าว นับเป็นธุรกิจหนึ่งภายใต้การดำเนินงานของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืนภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม “คนดี สินค้าดี สังคมดี” โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโนบายดังกล่าวมาโดยตลอด รวมถึงการจัดกิจกรรมมอบถุงปันสุขในครั้งนี้ด้วย