4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ยกพลจัดโรดโชว์สินค้าเกษตรเศรษฐกิจ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

0
1523

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ยกพลออกบูทจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรเศรษฐกิจที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดฯ ภายใต้ชื่องาน “NORTH2 AGRI TRADE & CONNECTING” ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2562 โดยมี นายสุชาติ สินรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน 

นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย นำทีมผู้ประกอบการกว่า 40 รายที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรเศรษฐกิจที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดฯ อาทิ ข้าว ชา กาแฟ น้ำผึ้ง และสินค้าทางการเกษตรแปรรูปอีกมากมาย พร้อมเหล่าพาณิชย์จังหวัดแพร่ นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ และผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมพิธีเปิดอย่างอบอุ่นประทับใจ ณ ลาน Becon 2 และลาน Central Court (บริเวณลิฟท์แก้ว)  ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ด้านนายสุชาติ สินรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายส่งเสริมและเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาค โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงพาณิชย์ในภูมิภาค รวมทั้งประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตลอดจนการกำกับดูแล การส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจการค้าของจังหวัดด้วย สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ซึ่งถือเป็นการออกบูทที่สุดท้ายหลังจากประสบความสำเร็จไปแล้วในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ชลบุรี และภูเก็ต คาดว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ซื้อทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล โดยผู้ขายจาก 4 จังหวัดภาคเหนือ สามารถขยายตลาดสู่ภูมิภาคเป้าหมายได้เพิ่มขึ้นจริง

ด้านนางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำหรับการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่อ “NORTH2 AGRI TRADE & CONNECTING” โดยเลือกจังหวัดเป้าหมายคือจังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นศูนย์กลางพื้นที่เศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงสุดของประเทศ และก่อนหน้านี้ได้จัดทีมการตลาดมืออาชีพเพื่อเข้าพบและแนะนำข้อมูลสินค้าเกษตรเศรษฐกิจที่น่าสนใจของผู้ผลิตทั้ง 40 ราย นี้ให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ซื้อเป้าหมายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใกล้เคียงกว่า 100 ราย เพื่อเชิญเข้าพบและเจราจาธุรกิจกับผู้ขายโดยตรงทั้งยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรเศรษฐกิจที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ล่วงหน้าอีกด้วย เพื่อเชื่อมโยงการค้ากับผู้ซื้อในภูมิภาคภาคกลาง นำเสนอสินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัดฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถขยายการค้าสู่ตลาดเป้าหมายได้