SME D Bank เข้าแสดงความยินดี นายพิชัย ชุณหวชิรเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รมว.คลัง

0
102

นายเดชา จาตุธนานันท์ ประธานกรรมการธนาคาร นายชยงการ ภมรมาศ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายพิชัย ชุณหวชิร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ SME D Bank พร้อมเป็นกลไกลสำคัญของภาครัฐ ในการสนับสนุนด้วยแนวทาง “เติมทุนคู่พัฒนา”  ช่วยยกระดับเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567