SME D Bank จัดขบวน ‘เติมทุนคู่พัฒนา’เสริมแกร่งเอสเอ็มอีตลอดเดือน เม.ย.สร้างโอกาสธุรกิจ ขยายตลาด เพิ่มความสามารถการแข่งขัน ก้าวทันเทคโนโลยี

0
237

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย จัดเต็มเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เสิร์ฟความรู้ผ่านกิจกรรมและโปรแกรมพัฒนาตลอดเดือนเมษายน 2567 ช่วยเติมศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เตรียมพร้อมเข้าถึงแหล่งทุน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ก้าวทันเทคโนโลยี ทุกโปรแกรมลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมฟรี ผ่านแพลตฟอร์ม DX (https://dx.smebank.co.th/) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357

1. Workshop “พัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการฯ ขยายธุรกิจต่างประเทศ และต่อยอดสู่แพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ระดับสากล amazon.com” วันที่ 2 เม.ย.67 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

2. สัมมนา “เปลี่ยนสต๊อกให้เป็นสตางค์” รุ่นที่ 2 วันที่ 3 เม.ย.67 ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ เชียงราย จ.เชียงราย และรุ่นที่ 3 วันที่ 23 เม.ย.67 ณ โรงแรมกราฟ โฮเทล กรุงเทพฯ

3. SME D Bank ร่วมออกบูธนำเสนอบริการด้านการเงินและการพัฒนาในงานนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP/SMEs)  จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 5 เม.ย.67 ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค กรุงเทพฯ

4. Workshop  “Top Sale Online สร้างรายได้ ยุคติดตะกร้า สำหรับนายหน้าและเจ้าของกิจการ” วันที่ 9 เม.ย.67 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

5. กิจกรรม “SME D Market” เชิญช้อปสินค้าดีจาดสุดยอดเอสเอ็มอีไทย วันที่ 22-23 เม.ย.67 ณ ชั้น 1 อาคาร SME Bank Tower กรุงเทพฯ

6. อบรม “การลดต้นทุน สร้างรายได้ กำไรเพิ่ม” วันที่ 23 เม.ย.67 ณ โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ และวันที่ 25 เม.ย.67 ณ โรงแรมบีลีฟ จ.สุรินทร์

7. อบรม “ใช้ AI กำไรทันที” วันที่ 23 เม.ย.67 ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี และวันที่ 25 เม.ย.67 ณ โรงแรมโชคดีเพลส จ.สกลนคร

8. อบรม “ทุนก็มี ภาษีก็รู้ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” วันที่ 24 เม.ย.67 ณ โรงแรมอุทัยธานี รีสอร์ท จ.อุทัยธานี และ วันที่ 26 เม.ย.67 ณ โรงแรมอาร์อัส โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จ.พระนครศรีอยุธยา 

9. กิจกรรม SME Smart UP   “โครงการยกระดับสินค้าด้วยมาตรฐานและการเข้าถึงโอกาสสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก ปี 2567” วันที่ 25 เม.ย.67 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

10. SME D Bank บริการเติมทุนคู่พัฒนา ภายในงาน “ประชุมสามัญประจำปี 2567 สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย” วันที่ 30 เม.ย.67 โรงแรมอีสตัน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

นอกจากนั้น  สามารถเรียนรู้และยกระดับธุรกิจได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง  ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ DX (https://dx.smebank.co.th/)  มีบริการน่าสนใจต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่น หลักสูตร E-Learning พัฒนาธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล และช่วยโปรโมทพา “ออกสื่อกระตุ้นยอดขาย รุ่นที่ 1” เป็นต้น