SME D Bank ขานรับนโยบายรัฐ เดินหน้าจัดมหกรรมปูพรมแก้หนี้ฯ ช่วยเอสเอ็มอีกลุ่มเปราะบาง พลิกฟื้นธุรกิจ เริ่มต้นใหม่ได้อย่างยั่งยืน

0
102

   

       ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นายชยงการ ภมรมาศ ประธานกรรมการบริหาร นายประสิชฌ์ วีระศิลป์ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ และนายพิชิต มิทราวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เดินหน้าโครงการ “มหกรรมปูพรมแก้หนี้เพื่อเอสเอ็มอีไทย” ในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มเปราะบาง ให้ได้รับโอกาสธุรกิจพลิกฟื้นกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้งอย่างยั่งยืน  โดยโครงการดังกล่าว  SME D Bank กระจายจัดในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง    ซึ่งครั้งนี้ จัดระหว่างวันที่ 23-24 พ.ค. 67 ณ สำนักงานใหญ่ SME D Bank อาคาร SME Bank Tower เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2567

     สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมฯ จะได้รับสิทธิพิเศษ “3 ลด ปลดหนี้” ได้แก่ 1. ลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด เหลือในระดับไม่เกิน MLR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR อยู่ที่ 7.50% ต่อปี) 2. ลดค่างวดเหลือชำระตามความสามารถเท่าที่ผ่อนไหว และ 3. ลดดอกเบี้ยค้างชำระ เมื่อชำระตามเงื่อนไขของธนาคาร หรือปิดบัญชี ลดดอกเบี้ยค้างให้ทั้งหมด 100% รวมทั้ง ยังได้รับสิทธิ์ “เติมทุนคู่พัฒนา” พาเข้าถึงแหล่งทุน ดอกเบี้ยพิเศษ และเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนา ผ่านแพลตฟอร์ม “DX by SME D Bank” (dx.smebank.co.th) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357