เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต จับมือ ธ.เกียรตินาคินภัทร  ออกประกันสะสมทรัพย์การันตีเงินคืนทุกปีสูงสุด 5%

0
89

“เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ไทยแลนด์” ร่วมกับ “ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)” ออกประกันสะสมทรัพย์แบบมีเงินปันผล KKPGEN WEALTH PLUS 15/5 (PAR) ให้ผลประโยชน์สูงทั้งคุ้มครองชีวิต สะสมเงินออมในรูปแบบการประกันชีวิต และวางแผนภาษี

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคพีเจน เวลท์ 15/5 พลัส (แบบมีเงินปันผล) “KKPGEN WEALTH PLUS 15/5 (PAR)” เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิต 15 ปี โดยชำระเบี้ยประกันภัยระยะสั้นเพียง 5 ปี และสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการออม ด้วยผลประโยชน์เป็นเงินคืนในอัตราที่แน่นอนทุกปี ตลอดจนผลตอบแทนจากเงินปันผลที่บริษัทประกันภัยจัดสรรนำไปลงทุน

  • การันตีรับเงินคืนระหว่างสัญญาต่อเนื่องทุกปีสูงสุด 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • โอกาสในการรับเงินปันผลทุกปี
  • เมื่ออยู่ครบสัญญารับเงินคืน 505% ของจำนวนเงินประกันภัย
  • รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา (ไม่รวมเงินปันผล) 552.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • เสียชีวิตระหว่างสัญญารับความคุ้มครองสูงสุด 550% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึง 75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปโดยเบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท  

พิเศษ! ซื้อประกัน KKPGEN WEALTH PLUS 15/5 (PAR) ตรงตามเงื่อนไขที่ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) กำหนด รับสิทธิ์ HONG KONG EXCLUSIVE TRIP สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขา หรือดูรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ https://link.kkpfg.com/BV5jF หรือ โทร. 0 2 165 5555 พิจารณารับประกันภัย โดย บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต  ทั้งนี้ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เกี่ยวกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่ประกอบด้วยธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด โดยธนาคารมีวิสัยทัศน์ในการนำทรัพยากรสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเปี่ยมประสิทธิภาพด้วยบริการที่เหนือความคาดหมาย ทั้งนี้ ธุรกิจของธนาคารครอบคลุมสินเชื่อบรรษัท สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี และสินเชื่อรายย่อย เช่น สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อส่วนบุคคล ตลอดจนเชื่อมโยงกับธุรกิจด้านตลาดทุน ที่ประกอบด้วยธุรกิจวานิชธนกิจ (Investment Banking) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Wealth Management) ธุรกิจการลงทุน (Direct Investment) และธุรกิจจัดการกองทุน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kkpfg.com