เจนเนอราลี่ กรุ๊ป ประกาศปรับผังองค์กรครั้งใหญ่มุ่งสู่กลุ่มธุรกิจประกันภัยและบริหารสินทรัพย์แบบครบวงจร

0
109

เจนเนอราลี่ กรุ๊ป ปรับโครงสร้างสายงานธุรกิจประกันภัยตามภูมิภาคเพื่อความคล่องตัวในด้านการบริหาร พร้อมแต่งตั้ง มร. วู้ดดี้ แบรดฟอร์ด (Mr. Woody Bradford) รับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  เจนเนอราลี่ อินเวสต์เมนท์ โฮลดิ้ง (Generali Investments Holding หรือ GIH) โดยมี มร.ฟิลลิป ดอนเนท          (Mr. Philippe Donnet) ประธานกรรมการบริหารกลุ่มเจนเนอราลี่ รับตำแหน่งประธานกรรมการของ เจนเนอราลี่ อินเวสต์เมนท์ โฮลดิ้ง

มร.อันเดรีย ซิโรนี ประธาน คณะกรรมการบริหารกลุ่มเจนเนอราลี่ อนุมัติโครงสร้างองค์กรใหม่ที่สะท้อนถึงธุรกิจหลักของกลุ่มฯ ตามที่ มร.ฟิลลิป ดอนเนท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเจนเนอราลี่ เสนอต่อที่ประชุม โดยตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป กลุ่มเจนเนอราลี่จะดำเนินงานในฐานะกลุ่มบริษัททางการเงินที่ให้บริการครบวงจร โดยมุ่งเน้น 2 ธุรกิจหลัก อันได้แก่ ภาคธุรกิจประกันภัย และการบริหารจัดการสินทรัพย์

การปรับโครงสร้างครั้งสำคัญนี้ มุ่งขับเคลื่อนการเติบโตและตอบสนองต่อเป้าหมายทางธุรกิจหลักทั้งธุรกิจประกันภัยและธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ Lifetime Partner 24: Driving Growth ในการเป็นเพื่อนผู้เคียงข้างลูกค้าในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความสำเร็จและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้เจนเนอราลี่สามารถคว้าโอกาสในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับแผนกลยุทธ์ในระยะต่อไป

โดยแต่งตั้งให้ มร. จูลิโอ แตร์ซาริโอล (Mr. Giulio Terzariol) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจประกันภัย บริหารงานในส่วนของ “ธุรกิจประกันภัย” อันมีเป้าหมายในการยกระดับประสิทธิภาพธุรกิจประกันภัยทั่วโลก มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เสริมสร้างความสอดคล้องของกลยุทธ์ และสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับตลาดมากขึ้น เพื่อให้โครงสร้างองค์กรมีความกระชับและคล่องตัว โดยได้บูรณาการหน่วยธุรกิจ DACH (เยอรมนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์) และหน่วยธุรกิจต่างประเทศ จัดโครงสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของสายงานใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 5 หน่วยธุรกิจระดับประเทศ ได้แก่ อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ และ 3 ภูมิภาค ได้แก่ เมดิเตอร์เรเนียนและละตินอเมริกา ยุโรปตะวันออกตอนกลาง และเอเชีย โดยมี มร.ไฮเม่ อังคัสเตกุย เมลกาเรโจ (Mr. Jaime Anchústegui) ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหน่วยธุรกิจต่างประเทศ จะได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจประกันภัย และเป็นตัวแทนในการประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่น บริหารความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และการร่วมทุน ตลอดจนขับเคลื่อนโครงการประกันภัยระดับโลก และ มร. จิโอวานนี่ ลิเวรานี่ (Mr. Giovanni Liverani) ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหน่วยธุรกิจ DACH จะเข้ามารับบทบาทใหม่

ด้านธุรกิจ “เจนเนอราลี่ อินเวสต์เมนท์ โฮลดิ้ง” (Generali Investments Holding หรือ GIH) จะเข้ามาแทนที่หน่วยธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์และความมั่งคั่งเดิม โดยจะดูแลกิจกรรมการบริหารจัดการสินทรัพย์ทั้งหมดทั่วโลกภายในกลุ่มบริษัท ยกเว้นบางส่วนที่ดำเนินการในประเทศจีน GIH มุ่งเน้นการมอบประสิทธิภาพและบริการระดับโลกให้แก่ลูกค้าเดิม ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจไปยังลูกค้าภายนอกกลุ่มบริษัททั่วโลก และเพื่อให้เป้าหมายนี้บรรลุผล GIH จะอาศัยทั้งศักยภาพการลงทุนที่มีอยู่เดิม เสริมด้วยศักยภาพใหม่ ๆ ที่ได้จากการเข้าซื้อกิจการของบริษัท คอนนิ่ง โฮลดิ้งส์ จำกัด (Conning Holdings Limited) และบริษัทในเครือ รวมถึงความแข็งแกร่งจากความร่วมมือระยะยาวกับ คาเธย์ ไลฟ์ (Cathay Life) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวที่เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 โดยมี มร. วู้ดดี้ แบรดฟอร์ด (Mr. Woody Bradford) ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเจนเนอราลี่ อินเวสต์เมนท์ โฮลดิ้ง และจะยังคงบทบาทปัจจุบันในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการของบริษัท คอนนิ่ง โฮลดิ้งส์ จำกัด ทางด้าน มร.ฟิลลิป ดอนเนท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเจนเนอราลี่ จะได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารเจนเนอราลี่ อินเวสต์เมนท์ โฮลดิ้ง ขณะที่ มร. คาร์โล ตราบัตโตนี่ (Mr. Carlo Trabattoni) ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารจัดการสินทรัพย์และความมั่งคั่ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเจนเนอราลี่ อินเวสต์เมนท์ โฮลดิ้ง จะเข้ารับหน้าที่ใหม่ภายใต้สายงานบริหารสินทรัพย์

นอกเหนือจากนี้ ธนาคารเจนเนอราลี่ (Banca Generali) ภายใต้การบริหารของ มร.เจียน มาเรีย มอสซา (Mr. Gian Maria Mossa) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะยังคงมุ่งเน้นการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและโซลูชั่นการบริหารความมั่งคั่งอย่างคลอบคลุมต่อไป

มร .เดวิด ซิส (Mr. David Cis) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของกลุ่มเจนเนอราลี่ ซึ่งรายงานตรงต่อ มร.มาร์โก เซซานา (Mr. Marco Sesana) ผู้จัดการทั่วไป โดยจะเข้าร่วมในคณะกรรมการบริหารของกลุ่มฯ มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการบริการให้เป็นเลิศ ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ และการใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีร่วม มาประยุกต์ใช้

ภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่นี้ สำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัท (Group Head Office) ยังคงรับผิดชอบกำหนดยุทธศาสตร์หลักและเป้าหมายองค์กร ควบคู่ไปกับการบริหาร จัดการ และสนับสนุนหน่วยธุรกิจทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปรับแผนให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ

มร.ฟิลลิป ดอนเนท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเจนเนอราลี่ กล่าวว่า “กลุ่มเจนเนอราลี่ ประสบความสำเร็จในการก้าวสู่ระดับโลกด้านธุรกิจประกันภัยและการบริหารสินทรัพย์แบบครบวงจร ด้วยความแข็งแกร่งทางการเงิน ความมุ่งมั่นต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการคำนึงถึงความยั่งยืน ในส่วนของสายงานบริหารสินทรัพย์นั้น การเข้าซื้อกิจการของบริษัทคอนนิ่งตลอดจนถึงความร่วมมือระยะยาวกับ คาเธย์ ไลฟ์ ช่วยให้เราสามารถขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุน เสริมฐานลูกค้าต่างชาติ มุ่งขยายธุรกิจกับลูกค้าภายนอกกลุ่มบริษัท และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านช่องทางการจัดจำหน่ายในตลาดสำคัญต่างๆ  เสริมความแข็งแกร่งให้กลุ่มเจนเนอราลี่ เป็นหนึ่งใน 10 ผู้บริหารจัดการสินทรัพย์ชั้นนำของยุโรป สำหรับสายงานประกันภัย มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มบริษัทฯ ในตลาดหลัก ผ่านความเป็นเลิศด้านเทคนิค การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ และการปรับบริการให้ตรงกับความต้องการลูกค้าแม้ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งนี้ ด้วยโครงสร้างองค์กรใหม่ที่เน้นธุรกิจประกันภัยและการบริหารสินทรัพย์ และความคล่องตัวในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น กลุ่มบริษัทฯ จะสามารถเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจในอนาคต สนับสนุนการกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับแผนกลยุทธ์ในระยะยาว”

กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่

เจนเนอราลี่ เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการประกันภัยและการจัดการสินทรัพย์ชั้นนำของโลก ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1831 เจนเนอราลี่มีสำนักงานอยู่ในกว่า 50 ประเทศ โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 82.5 พันล้านยูโรในปี ค.ศ. 2023 และด้วยพนักงานกว่า 82,000 คนที่ให้บริการลูกค้า 70 ล้านราย กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ถือเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคยุโรป และกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียและลาตินอเมริกา หัวใจสำคัญของกลยุทธ์ของเจนเนอราลี่คือ ความมุ่งมั่นที่จะอยู่เคียงข้างลูกค้าในทุกช่วงเวลาของชีวิต (Lifetime Partner) ด้วยนวัตกรรมและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า การส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด ตลอดจนความสามารถในการจัดจำหน่ายทั่วโลกในรูปแบบดิจิทัล กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่คำนึงถึงความยั่งยืนในทุกการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ในขณะเดียวกันก็มุ่งสร้างสังคมที่ดีกว่าและสามารถปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้น

Generali: a new organizational structure for an integrated insurance and asset management group

Milan – The Board of Directors of Generali, at a meeting chaired by Andrea Sironi today, has approved a new organizational structure to reflect the Group’s main activities, as proposed by the Group CEO, Philippe Donnet.

Starting from June 1st 2024, the Generali Group will operate as a diversified financial group focused on two main businesses: Insurance and Asset Management.

This transformational change in structure is designed to further accelerate growth and address key business priorities for the insurance and asset management businesses more effectively, fully aligned with the ambitions of the Group strategic plan “LifeTime Partner 24: Driving Growth”. It establishes a robust foundation for continued success and innovation, ensuring the Group’s ability to capture future opportunities even more effectively and preparing the Group for the next strategic cycle.   

The Insurance Division led by CEO Insurance, Giulio Terzariol, will drive insurance business performance across all geographies, enhancing coordination, strategic alignment and a closer proximity to markets, by adopting a streamlined and simplified organizational model. The business units DACH and International will be reorganized as part of the new Division, which will consist of the following five business units and three Regions which will report directly to the CEO Insurance:

  • Country business units: Italy, France & Global Business Activities, Germany, Austria, Switzerland.
  • Regions: Mediterranean & Latin America, Central Eastern Europe and Asia.

Jaime Anchústegui, currently CEO International, is appointed Deputy CEO Insurance, reporting to Giulio Terzariol, with the responsibility to represent the CEO Insurance in local governance bodies, manage strategic partnerships and joint ventures, and drive Global Insurance projects across the Division. Giovanni Liverani, currently CEO of the DACH Business Unit, will take on new responsibilities.

Generali Investments Holding (GIH), replacing the current Asset and Wealth Management Business unit,will oversee all global asset management activities within the Group, with the exception of selected operations, namely those in China. GIH will focus on delivering world class performance and service to existing clients, while continuing to grow the business with global third-party clients. This is expected to be done with existing and new investment capabilities, leveraging the addition of Conning Holdings Limited and its affiliates and also thanks to the long-term partnership established with Cathay Life as part of the transaction closed on April 3, 2024. Woody Bradford will be appointed as Chief Executive Officer of GIH and will also maintain his current role as CEO & Chair of the Board of Conning Holdings Limited. Generali Group CEO Philippe Donnet will be appointed Chair of GIH. Carlo Trabattoni, currently CEO Asset and Wealth Management and CEO of Generali Investments Holding, will assume new responsibilities within the asset management area.

Moreover, outside the GIH perimeter, Banca Generali, led by the CEO Gian Maria Mossa, will continue to focus on providing comprehensive financial advisory services and wealth management solutions.

David Cis, Group Chief Operating Officer reporting to General Manager Marco Sesana, will join the Group Management Committee, in line with the strategic ambition to achieve best-in-class service levels and operating efficiency leveraging on digitization and AI, core process automation and shared technology platforms.

Within this new organizational structure, the Group Head Office remains in charge of defining the overarching strategy and corporate goals, while effectively steering, controlling and supporting all business areas with a tailored focus and approach.

Generali Group CEO, Philippe Donnet, said: “Generali Group has successfully evolved into an integrated insurance and asset management player at the global level, with a solid capital position and a strong focus on innovation and sustainability. In Asset Management, the recent acquisition of Conning and long-term partnership with Cathay Life resulting from this agreement allows us to broaden our investment offering, expand our international client base, focus on growing third-party business, and invest in distribution capabilities targeting important markets as one of Europe’s top-ten largest asset managers.  The Insurance Division will continue to strengthen the Group’s presence in our key markets, leveraging on the technical excellence of our business, implementing new technologies and adapting our offering to meet our customers’ needs in a constantly changing environment. Thanks to a simpler and leaner approach, the new Group’s organizational structure centering on insurance and asset management will accelerate the Group’s transformation, and it will support the definition of the plan for the next strategic cycle”.

***

THE GENERALI GROUP

Generali is one of the largest global insurance and asset management providers. Established in 1831, it is present in over 50 countries in the world, with a total premium income of € 82.5 billion in 2023. With approximately 82,000 employees serving 70 million customers, the Group has a leading position in Europe and a growing presence in Asia and Latin America. At the heart of Generali’s strategy is its Lifetime Partner commitment to customers, achieved through innovative and personalised solutions, best-in-class customer experience and its digitalised global distribution capabilities. The Group has fully embedded sustainability into all strategic choices, with the aim to create value for all stakeholders while building a fairer and more resilient society.