เคทีซีติดโผใน Fortune Southeast Asia 500 จากการจัดอันดับรายได้ในปี 2566

0
69

         “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน Fortune Southeast Asia 500 ฉบับปฐมฤกษ์ ซึ่งเป็นการจัดอันดับบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งแรก โดยนิตยสารฟอร์จูน (Fortune) พิจารณาจากรายได้ของบริษัทในงบการเงินปี 2566  

             นางรจนา  อุษยาพร  ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ในปีนี้นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ทางนิตยสาร Fortune (ฟอร์จูน) สื่อธุรกิจที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ได้จัดอันดับบริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรกในปี 2567  “Fortune Southeast Asia 500” โดยเคทีซีติดอันดับที่ 352 ใน 500 บริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการจัดอันดับตามรายได้ในปี 2566  โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เคทีซีมีรายได้ 730.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตจากช่วงเดียวกันของปี 2565 เท่ากับ 9.9% โดยมีกำไร 209.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เติบโต 3.5%) และมีสินทรัพย์ 3,284  ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยจำนวนพนักงานเคทีซี 1,649 คน และมีมูลค่าการตลาด (Market Value) ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เท่ากับ 2,990 ล้านดอลลาร์สหรัฐ”

               “การที่เคทีซีได้รับการจัดอันดับเข้าใน Fortune Southeast Asia 500 นับเป็นอีกหนึ่งเครื่องพิสูจน์ถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้เคทีซีเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเคทีซีจะยังคงยืนยันปณิธานในการทำธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีธรรมมาภิบาล เพื่อสร้างสังคมไทยที่ยั่งยืนไปด้วยกัน”

               การจัดอันดับ “Fortune Southeast Asia 500” จัดทำขึ้นครั้งแรกในปี 2567 โดยนิตยสาร Fortune เพื่อเผยแพร่รายชื่อ 500 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากภูมิภาคนี้มีความสำคัญมากขึ้นในเศรษฐกิจโลก โดยบริษัทข้ามชาติที่ติดอันดับ Global 500 ได้ย้ายห่วงโซ่อุปทานการผลิตมายังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น และเป็นภูมิภาคที่มีพัฒนาการระบบเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว

KTC Makes Fortune Southeast Asia 500 List by Revenue Ranking in 2023

            “KTC” or Krungthai Card Public Company Limited, a leader in the consumer finance business, has been named in the inaugural edition of the Fortune Southeast Asia 500. This is the first-ever ranking of the largest companies in Southeast Asia by Fortune magazine, based on the company’s income for the fiscal year 2023.

            Mrs. Rojjana Ussayaporn, Chief Financial Officer, “KTC” or Krungthai Card Public Company Limited, revealed, “This year, we are pleased to announce that Fortune magazine, one of the world’s most trusted business media outlets, has ranked companies in Southeast Asia for the first time in the 2024 ‘Fortune Southeast Asia 500.’ KTC is ranked 352nd among the 500 companies in Southeast Asia based on revenue in 2023. As of December 31, 2023, KTC reported a revenue of 730.9 million USD, reflecting a growth of 9.9% year-over-year. The company also achieved a profit of 209.8 million USD, representing a growth of 3.5%, and held assets worth 3,284 million USD. KTC employs 1,649 employees with a market value of 2,990 million USD as of May 1, 2024.”

“KTC’s inclusion in the Fortune Southeast Asia 500 is a testament to its strong performance and business expansion for sustainable growth. This achievement results from the joint efforts of stakeholders across all sectors of the business, driving KTC’s continuous growth. KTC remains committed to conducting business with transparency and good governance, and collectively contributing to the creation of a sustainable Thai society.”

            The “Fortune Southeast Asia 500” ranking was launched in 2024 by Fortune magazine to publish a list of the 500 largest companies in Southeast Asia. This initiative highlights the region’s increasing significance in the global economy. Many Global 500 multinationals have relocated their production supply chains to Southeast Asian countries, contributing to the region’s rapidly growing economic system.