เคทีซีชวนพนักงานจิตอาสา ผลิตหนังสือเรียน ภายใต้โครงการ “พิมพ์ & Prove” เพื่อน้องผู้พิการทางสายตา

0
172

     นางสาวปิยะสุดา แคว้นนนทรีย์ (กลาง) ผู้บริหารสูงสุด สายงานทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “พิมพ์ & Prove” เพื่อน้องผู้พิการทางสายตา     

              โดยชวนผู้บริหารและพี่พนักงานจิตอาสากว่า 50 คน ร่วมแรง ร่วมใจกันจัดพิมพ์ และตรวจทานหนังสือเรียนจากแบบเรียนต่างๆ ที่น้องๆ สายตาปกติใช้ในห้องเรียน เพื่อส่งมอบให้น้องๆ ผู้พิการทางสายตาที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ผ่านศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

หนังสือเรียนสำหรับน้องๆ ผู้พิการทางสายตานี้ เคทีซีได้รับหนังสือเรียนต้นฉบับมาจากศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด โดยจิตอาสาพนักงานเคทีซีช่วยกันพิมพ์ และตรวจรูปแบบความถูกต้องของตัวอักษรให้ตรงกับหนังสือเรียนต้นฉบับ

ซึ่งจะพิมพ์เป็นไฟล์ไมโครซอฟท์เวิร์ดรูปแบบตัวหนังสือเท่านั้น เมื่อพิมพ์และตรวจทานครบทุกเล่มแล้ว จะรวบรวมไฟล์ส่งให้ทางศูนย์ฯ เพื่อนำเข้าสู่โปรแกรม “อ่านหน้าจอ” แปลงตัวอักษรจากไฟล์ไมโครซอฟท์เวิร์ดเป็นรูปแบบเสียง เพื่อส่งต่อให้น้องผู้พิการทางสายตาได้เข้าถึงวิชาเรียนและสามารถเรียนร่วมกับนักเรียนสายตาปกติได้อย่างเท่าเทียม

 งานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 11 อาคารสมัชชาวาณิช 2 สุขุมวิท 33

KTC Engaged Employees in “Print & Prove” Project

and Crafted Textbooks for Visually Impaired Children.

            Miss Piyasuda Kwaennonsee (center), Head of Human Resources, “KTC” or Krungthai Card Public Company Limited, organized the “Print & Prove” project dedicated to visually impaired children. KTC gathered over 50 volunteer executives and staff to collaborate in publishing and reviewing textbooks used by sighted children in classrooms and to deliver these adapted materials to visually impaired students studying at the secondary school level through the Educational Technology Center for the Blind, under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen.

KTC received the original textbooks for visually impaired students from the Educational Technology Center for the Blind. Dedicated KTC volunteers assisted in the printing process, ensuring the accuracy of the letter format to align with the original textbooks. These finalized versions were then transformed into Microsoft Word files in plain text format. After printing and thoroughly reviewing all volumes, the files were collected and sent back to the center. The files will be imported into the “Screen Reader” program, converting the characters from Microsoft Word files into audio formats. This initiative aims to provide visually impaired children access to subjects, allowing them to study on equal terms with their sighted counterparts.

The event recently took place at the Meeting Room, 11th floor, UBC II building on Sukhumvit 33 road.