วิริยะประกันภัย ถวายเครื่องอุปโภคบริโภค มูลนิธิสหชาติ เพื่อสนับสนุนการจัดการแก้ปัญหาช้างป่าภาคตะวันออก

0
62

              พระชายกลาง อภิญาโณ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสหชาติ รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค มูลค่า 30,000 บาท จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวพิศเพลิน วิริยะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนถวายสิ่งของดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการผลักดันช้างป่า ให้แก่ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เขตรักษาป่าพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการ “ปันน้ำใจ จากกลางเมืองสู่กลางไพร” ณ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ชั้น 34 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

           สำหรับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เขตรักษาป่าพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญ ในการสานต่อโครงการรักษ์ช้าง…ยั่งยืน โดยมีอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ประสบปัญหาคนและช้างป่ามาอย่างยาวนาน ที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนเทคโนโลยี “AI – YARA” ระบบตรวจจับ – แจ้งเตือนช้างป่า รวมทั้งได้สร้างโป่งเทียมเพื่อเป็นอาหารช้างป่า ในพื้นที่เขตรักษาป่าพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน เพื่อลดผลกระทบที่เกิดกับประชาชนในพื้นที่และช้างป่า ภายใต้ กิจกรรมเครือข่ายจิตอาสา รักษ์ช้างผืนป่าภาคตะวันออก จึงถือว่าเป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกมิติในการดูแลผืนป่า อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดูแลคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนควบคู่กันอีกด้วย