“วาโก้” จับมือ “ไปรษณีย์ไทย” ในโครงการ “วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” ต่อเนื่องปีที่ 2 บริจาคชุดชั้นในเก่า ส่งฟรีที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ 5 มิ.ย. 67- 30 พ.ย. 67 นี้

0
73

“วาโก้” เดินหน้าโครงการ “วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” ปีที่ 13 รับบริจาคชุดชั้นในเก่าทุกแบรนด์ทั้งหญิงและชายเพื่อนำไปกำจัดโดยการเผาที่ถูกวิธี  หลังได้รับกระแสตอบรับดีในปี 2566 ที่ผ่านมา ที่ผู้ร่วมโครงการสามารถจัดส่งชุดชั้นในเก่ากับไปรษณีย์ไทยได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในปีนี้วาโก้จึงร่วมมือกับไปรษณีย์ไทย จัดให้บริการจัดส่งชุดชั้นในเก่าฟรีเป็นปีที่สอง เพื่อร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นี้ไปจนถึงวันที่   30 พฤศจิกายน 2567

“วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” เป็นโครงการที่วาโก้ดำเนินการจัดทำขึ้นมาเพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากวัสดุส่วนใหญ่ที่นำมาผลิตชุดชั้นในนั้นมาจากโพลิเมอร์ ทำให้บราแต่ละตัวจะใช้เวลาในการย่อยสลายมากกว่า 400 ปี อีกทั้งการนำไปกำจัดที่ไม่ถูกวิธี ยังอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษรวมถึงเป็นการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย ทั้งนี้ ทางวาโก้จะนำชุดชั้นในเก่าทั้งหมดไปกำจัดโดยการเผาในระบบปิดที่บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีการเผาอย่างถูกวิธีแบบ Zero Waste (เปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์) แปรเปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิง ทดแทนการใช้ถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้า ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือพลังงานจากฟอสซิลต่างๆ ลดผลกระทบการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หรือลดโลกร้อน (Global Warming) ทั้งยังลดขยะชุมชน และลดฝุ่น PM 2.5 

นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก กรรมการบริหารสายงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยความเป็นผู้นำธุรกิจชุดชั้นในของวาโก้ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ที่วาโก้ให้ความสำคัญและดูแลในทุกกระบวนการอย่างจริงจังตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ด้วยความเชื่อว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมสามารถช่วยบรรเทาให้ลดลงได้ด้วยสิ่งเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ ดังเช่นการดำเนินงานในโครงการวาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ เพราะผลิตภัณฑ์วาโก้ทุกชิ้นผ่านกระบวนการผลิตปลอดสารพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงกระบวนการจัดการกับผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพหรือสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี จะช่วยลดปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเป็นรูปธรรม”

ด้าน ดร.วราภรณ์ ข้องเกี่ยวพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวเสริมว่า “ไปรษณีย์ไทยมีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมกับโครงการวาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ ทั้งนี้ การสนับสนุนโครงการดังกล่าวเป็นการสอดรับกับนโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของไปรษณีย์ไทยที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดคาร์บอน ซึ่งทางไปรษณีย์ไทยได้ร่วมมือกับวาโก้ในปีนี้เป็นปีที่สอง หลังจากที่ในปีที่ผ่านมา มีผู้ใช้บริการจัดส่งชุดชั้นในเก่ามากถึง 1,097 ราย คิดเป็น 2,077 กิโลกรัม และคาดว่าในปีนี้ผู้ร่วมบริจาคที่จะใช้บริการไปรษณีย์ไทย จะเพิ่มขึ้น 5% ทั้งนี้ ผู้สนใจร่วมโครงการสามารถแพ็คชุดชั้นในเก่าหรือไม่ใช้แล้วลงกล่อง หรือซองพลาสติกที่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้องในการส่งพัสดุภัณฑ์ตามข้อกำหนดของไปรษณีย์ และมีน้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัมต่อ 1 ชิ้นพัสดุ ไม่จำกัดจำนวนชิ้นหรือจำนวนครั้ง นำมาจัดส่งได้ฟรีที่ไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศ  โดยส่งถึงโครงการวาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120” ดร.วราภรณ์ กล่าวทิ้งท้าย

ในปี 2566 ที่ผ่านมา วาโก้ได้รับบริจาคชุดชั้นในใช้แล้วจำนวน 201,200 ตัว สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120,000 ตัว เพราะได้ร่วมมือกับพันธมิตรหลายราย ทำให้มีจุดตั้งกล่องรับบริจาคเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากการนำมาบริจาค ที่วาโก้ช็อปและเคาน์เตอร์วาโก้ ทุกสาขาทั่วประเทศแล้ว ยังมีการตั้งกล่องรับบริจาค  ณ องค์กรชั้นนำ อาทิ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่และสำนักงานประปา 3 สาขา, สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร, องค์กรสื่อฯ และมหาวิทยาลัยชั้นนำ เป็นต้น และในปี 2567 นี้ ยังคงร่วมมือกับไปรษณีย์ไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในการให้บริการจัดส่งชุดชั้นในเก่าหรือไม่ใช้แล้ว ที่ผู้ร่วมบริจาคสามารถจัดส่งได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศ เป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการได้มากขึ้น รวมถึงมีการจัดกิจกรรมสุดพิเศษ “Wacoal Braday On Tour” เป็นการลงพื้นที่รับบริจาคชุดชั้นในเก่าหรือไม่ใช้แล้วไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยชั้นนำ รวมถึงตามอาคารสำนักงานขนาดใหญ่เพื่อเจาะกลุ่มคนทำงาน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการบริจาคและเพื่อการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น พร้อมทั้งตั้งเป้ารับบริจาคชุดชั้นในใช้แล้วในปี 2567 ไว้ที่ 210,000 ตัว      

จากสถิติปี 2567 อ้างอิงจาก populationpyramid.net พบว่าจำนวนผู้หญิงไทยอายุระหว่าง 10-69 ปี มีจำนวนกว่า 29,273,824 คน หากคาดการณ์จำนวนผู้หญิงไทยที่ซื้อชุดชั้นในใหม่ จำนวนปีละ 5-12 ตัวต่อปี คาดว่าจะมีการทิ้งชุดชั้นในเก่าที่เสื่อมสภาพคนละ 2 ตัวต่อปี เท่ากับว่าจะเกิดขยะพลาสติกจากชุดชั้นในเก่าเพิ่มขึ้นกว่า 5,855 ตันต่อปี  มาร่วมกันเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยเรื่องเล็กๆ ที่หลายคนมองข้ามไป ด้วยการร่วมบริจาคชุดชั้นในเก่าทั้งหญิงและชายทุกแบรนด์ได้ตลอดทั้งปี ที่วาโก้ช็อปและเคาน์เตอร์วาโก้ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงกล่องรับบริจาคตามสถานที่ต่างๆ หรือส่งฟรีที่ไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศ เฉพาะวันที่ 5 มิถุนายน 2567– 30 พฤศจิกายน 2567 นี้เท่านั้น