พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาแก่มูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะ – ท่านผู้หญิงแส อัตถากร เพื่อการศึกษาและวิจัย

0
416


นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะ – ท่านผู้หญิงแส อัตถากร เพื่อการศึกษาและวิจัย โดยจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน/นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งนับเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษา และช่วยให้นักเรียน/นักศึกษาเหล่านี้ประสบความสำเร็จในอาชีพต่อไปในอนาคต โดยมีนางโชติกา สวนานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะ – ท่านผู้หญิงแส อัตถากร เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

This E-mail is confidential and should not be used by anyone who is not the original intended recipient. It may contain confidential, proprietary or legally privileged information. If you receive this message in error, please immediately delete it and notify the sender. You must not, directly or indirectly, use, disclose, distribute, print, or copy any part of this message if you are not the intended recipient. Any views expressed in this message are those of the individual sender, Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited cannot accept liability for statements made which are clearly the sender’s own and not made on behalf of the Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited. Any reference to the terms of executed transactions should be treated as preliminary only and subject to our formal written confirmation. This E-mail is confidential and should not be used by anyone who is not the original intended recipient. It may contain confidential, proprietary or legally privileged information. If you receive this message in error, please immediately delete it and notify the sender. You must not, directly or indirectly, use, disclose, distribute, print, or copy any part of this message if you are not the intended recipient. Any views expressed in this message are those of the individual sender, Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited cannot accept liability for statements made which are clearly the sender’s own and not made on behalf of the Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited. Any reference to the terms of executed transactions should be treated as preliminary only and subject to our formal written confirmation.