ธ.ก.ส. ร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2567

0
207

    

      นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (อสม.) ประจำปี 2567 จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข โดยภายในงานมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ อสม. ดีเด่น ประจำปี 2567 การจัดนิทรรศการ “อสม. ทั่วไทย ร่วมใจ ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ทุกกลุ่มวัย” ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของคนในชนบทโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ห่างไกล ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มั่นคงยั่งยืน

โดยมีนายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยพนักงาน     ธ.ก.ส. และตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จากทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ