ธอส. จัดงาน Developer Day 2024 : Collaboration for Sustainabilityสร้างระบบนิเวศที่อยู่อาศัย หนุนคนไทยมีบ้านเป็นของตนเองอย่างยั่งยืน

0
99

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดงาน “ธอส. พบผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี 2567 : Collaboration for Sustainability” โดยมีนายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธอส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ของธนาคารให้การต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความสำเร็จในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของธนาคารในปี 2566 อาทิ การปล่อยสินเชื่อใหม่ตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน”
ได้สูงถึง 253,860 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง 7.81% รวมถึงทิศทางนโยบายการดำเนินงานในปี 2567

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธอส

ในการเป็นธนาคารที่มีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบนิเวศที่อยู่อาศัยที่หลากหลายและเข้มแข็ง โดยการจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งพัฒนา Digital Service รองรับความต้องการของลูกค้า เพื่อช่วยทำให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้มากขึ้น

โดยภายในงานยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้ประกอบการ  (Voice of Customer) เพื่อให้ธนาคารนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ, เงินฝาก, สลากออมทรัพย์ และการให้บริการของธนาคาร ให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าของธนาคารต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม JW Marriott Bangkok ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567