ถอดเส้นทางสมดุลสังคมทำงานและการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่กับการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จของธุรกิจ

0
176

ในยุคที่สมดุลสังคมทำงานกับการใช้ชีวิตของพนักงานสัมพันธ์กันโดยตรงกับความสำเร็จขององค์กร สถานทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดเสวนาหัวข้อ “การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมผลการสร้างผลงานและสมดุลที่ดีของพนักงาน” โดยเชิญบริษัทชั้นนำของไทยและเดนมาร์กมาร่วมแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดี และหารือเกี่ยวกับวิธีการและวิธีการด้านทรัพยากรบุคคลที่สร้างสรรค์ ซึ่งส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น งานนี้เป็นการรวมผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมชั้นนำ นำเสนอแนวทางนวัตกรรมขององค์กรในการส่งเสริมสุขภาวะของพนักงาน ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ การเงิน และจิตวิญญาณ ณ สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย

ฯพณฯ ยอน ธอร์กอร์ด (H.E. Mr. Jon Thorgaard) เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับและเน้นย้ำถึงความท้าทายทางสังคมที่ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งรวมถึงสังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น กำลังแรงงานลดลง และการขาดแคลนแรงงานที่รุนแรงในทุกอุตสาหกรรม โดยท่านทูตฯ ได้กล่าวถึงเป้าหมายของรัฐบาลไทยตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตของแรงงานเป็น 2.5% และเปลี่ยนผ่านจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง พร้อมยกตัวอย่างประเทศเดนมาร์ก ซึ่งเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดเป็นอันดับสองและเป็นประเทศที่มีผลผลิตสูงเป็นอันดับสองในยุโรป โดยชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จของเดนมาร์กเกิดจากการมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว ความไว้วางใจระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กำลังแรงงานที่ครอบคลุม และการศึกษาตลอดชีวิต นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงอายุเกษียณในเดนมาร์ก จะทยอยเพิ่มขึ้นจนถึงอายุ 70 ปี เนื่องจากอายุขัยที่เพิ่มขึ้น โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีเพื่อรองรับการทำงานที่ยาวนานขึ้น

ในฐานะผู้ร่วมจัดงานเสวนาครั้งนี้ นายเอ็นริโก้ คานัล บรูแลนด์ (Enrico Cañal Bruland) รองประธานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทยาชั้นนำจากประเทศเดนมาร์ก ที่ได้รับรางวัล “สถานที่ทำงานยอดเยี่ยม” (Best Place to Work) ติดต่อกัน 4 ปี และรางวัล “สถานที่ทำงานยอดเยี่ยมสำหรับผู้หญิง” (Best Place to Work for Women) ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน รางวัลเหล่านี้สะท้อนถึงค่านิยมขององค์กรที่ว่า “พนักงานคือหัวใจสำคัญของธุรกิจ” และ “ความพึงพอใจของพนักงานนำไปสู่สถานที่ทำงานที่ดีที่สุด” รวมถึงได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของโนโว นอร์ดิสค์ หรือ “Novo Nordisk Ways”

ซึ่งเน้นให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างครอบคลุม และความมุ่งมั่นในการมอบประกันสุขภาพที่ดีที่สุดให้กับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทเชื่อว่า การลงทุนในสุขภาพที่ดีของพนักงานเป็นกุญแจสำคัญในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ ช่วยขับเคลื่อนการเติบโต และรักษามาตรฐานขององค์กร

ในช่วงเสวนามีประเด็นที่น่าสนใจจากองค์กรชั้นนำ เริ่มจาก Ms. Ayoe Blom ผู้อำนวยการฝ่ายประสิทธิภาพและผลตอบแทน ทรัพยากรบุคคลและสื่อสาร/ประสิทธิภาพและผลตอบแทน บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ในหัวข้อ “กรอบการวัดมูลค่าผลตอบแทนจากการลงทุน” (Value on Investment Framework) ซึ่งเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานที่มีความสุขกับผลงานที่ยอดเยี่ยม กลยุทธ์ของแพนดอร่ามุ่งเน้นที่การวัดและปรับปรุงโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างพนักงานและฝ่ายบริหาร และการสร้างแบรนด์องค์กรที่แข็งแกร่งในฐานะสถานที่ทำงานที่ดี

คุณอดิศร สมาธิมานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมของ ปตท.สผ. (PTTEP) ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับประสบการณ์และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน สวัสดิการด้านสุขภาพที่ออกแบบให้เหมาะกับลักษณะเฉพาะของธุรกิจ เนื่องจากพนักงานมักต้องทำงานนอกชายฝั่ง บริษัทฯ จึงมอบวันหยุดชดเชยให้ 21 วันหลังปฏิบัติหน้าที่ทำงานนอกชายฝั่ง และมีบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต เพื่อสนับสนุนการทำงานของพนักงาน

คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอ 3 กลยุทธ์หลักมุ่งเน้นวัฒนธรรมองค์กรที่ให้การสนับสนุน การมีอำนาจตัดสินใจและการเติบโตของพนักงาน และโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน บริษัทฯ ได้เน้นย้ำถึงความหลากหลาย ความเท่าเทียมกันและไม่แบ่งแยก โดยมีผู้หญิงอยู่ในตำแหน่งผู้นำ ถึง 58% เปิดโอกาสการจ้างงานให้แก่ผู้พิการ และมอบสวัสดิการที่เท่าเทียมกันให้กับพนักงาน LGBTQ+ รวมถึงความคุ้มครองสุขภาพและสวัสดิการการผ่าตัดสำหรับคู่รักเพศเดียวกัน

คุณพัณณ์ชิตา วัฒนสิทธิสิน รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด นำเสนอเกี่ยวกับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของบริษัทฯ เช่น เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น นโยบายการลาคลอดเพื่อดูแลบุตรที่ให้สิทธิประโยชน์มากมาย สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีโดยปรับให้เหมาะสมกับความต้องการ และความคุ้มครองสุขภาพประกันภัยชั้นนำ บริษัทฯ ได้เน้นย้ำถึงสวัสดิการที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพใด สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมการไม่แบ่งแยกของโนโว นอร์ดิสค์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เน้นถึงการสูญเสียผลผลิตประจำปี 6,000 ดอลลาร์ต่อพนักงานที่เป็นโรคอ้วน ซึ่งเกิดจากการขาดงานที่เพิ่มขึ้น 40% ผลผลิตที่ลดลงขณะทำงาน 22% และค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพที่สูงขึ้น 2.7 เท่า

ปิดท้ายงานเสวนาด้วย คุณเพียร เพลินบรรณกิจ หัวหน้าฝ่ายการเข้าถึงตลาดและกิจการสาธารณะ บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ได้เน้นย้ำถึงปัญหาสุขภาพท้าทายระดับโลกที่เกิดจากโรคอ้วนและผลกระทบที่ร้ายแรง โดยลดอายุขัยลง 5-20 ปี สำหรับผู้ที่เป็นโรคอ้วนรุนแรง โรคอ้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย โดยพนักงานที่เป็นโรคอ้วนต้องลาป่วยมากขึ้น มีอาการเหนื่อยล้าและอ่อนเพลีย และอาจต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติ อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น 31% ของโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอ้วนยังส่งผลภาระทางเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยมีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์โดยตรงตั้งแต่ 134,000 บาทต่อปีสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดไปจนถึง 421,000 บาทต่อคน นอกเหนือจากการสูญเสียผลผลิตที่ลดลง นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการลดน้ำหนัก 10% จะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนได้

งานเสวนาในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรชั้นนำ แนวทางปฏิบัติที่ดี และกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมผลผลิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ซึ่งจะนำไปสู่การมีแรงงานไทยที่มีสุขภาพดี มีความสุข และมีประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้น ขณะที่ประเทศไทยกำลังมุ่งมั่นเพื่อก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจที่เฟื่องฟู การลงทุนในสุขภาพที่ดีของพนักงาน จึงเป็นปัจจัยเร่งสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรและความมั่งคั่งของประเทศ

Fostering Employee Well-being and Productivity: A Roadmap for Thai Workplaces

Bangkok, Thailand: In an era where employee engagement and well-being are intrinsically linked to organizational success, the Royal Danish Embassy and Novo Nordisk Pharma (Thailand) Ltd., hosted a thought-provoking seminar on “How to Create a Working Environment that Contributes to High Productivity and Employee Wellbeing.” As hosts, they invited leading Thai and Danish companies to share best practices and discuss innovative HR tools and products that foster a healthier and more productive workforce. The event was gathering HR professionals, executives, and experts from leading industry and featuring their organizations’ innovative approaches to fostering employee well-being, encompassing physical, mental, financial, and spiritual aspects at the Embassy of Denmark in Thailand.

H.E. Mr. Jon Thorgaard, Ambassador of Denmark to Thailand, delivered the welcome remarks, emphasizing the social challenges faced by Thailand and worldwide, including an ageing society, a shrinking labour force, and intense workforce competition across industries. He highlighted the Thai government’s target of a 2.5% increase in workforce productivity and its ambition to transition from a middle-income to a high-income country. He underscored the compelling evidence that increased employee engagement and regular exercise lead to higher productivity, citing Denmark’s ranking as the second happiest and second most productive nation in Europe, attributing its success to a focus on work-life balance, mutual trust between employers and employees, an inclusive labour force, and lifelong education. He also mentioned that the retirement age in Denmark will gradually increase to around 70 as life expectancy rises, emphasizing the importance of maintaining a healthy environment and lifestyle to support an extended working life.

The event featured an executive speech by Mr. Enrico Cañal Bruland, VP & General Manager of Novo Nordisk Pharma (Thailand) Ltd., a leading Danish pharmaceutical company recognized as the Best Place to Work for four consecutive years and the Best Place to Work for Women for two years in a row. This recognition underscores the company’s values of ‘PEOPLE is Top Priority for Business’ and ‘Employee Satisfaction Leads to Best Place to Work.’  Bruland shared insights into Novo Nordisk’s corporate culture, the “Novo Nordisk Ways,” which emphasize flexible working hours, comprehensive health and well-being benefits, and a commitment to providing the best health insurance for employees. He highlighted Novo Nordisk’s impressive employee engagement score of 93% in 2023. He also underscored the company’s belief that investing in employee well-being is key to attracting and retaining top talent, driving growth, and maintaining productivity.

Highlights from the panel discussion included Ms. Ayoe Blom, Director, Performance & Rewards, HR & Communication/Performance & Rewards Pandora Production Co., Ltd., presented”Value on Investment Framework,” which emphasizes the link between happy employees and high performance. Pandora’s strategy focuses on measuring and improving well-being initiatives, fostering collaboration between talent and management, and building a strong employee brand.

Mr. Adisorn Smathimanant, Senior Vice President, Human Resources Division PTT Exploration and Production Public Company Limited discussed PTTEP’s comprehensive HR strategy aimed at enhancing employee experience and well-being. The company’s tailored well-being benefits are designed to suit the unique nature of its business, with employees often working offshore. The company provides 21 days off after offshore duty and mental health consultations to support its workforce.

Ms. Bubphawadee Owararinth, Chief People and Brand & Communications Officer Krungthai-AXA Life Insurance PCL shared”3 Key Elements” strategy, focusing on a supportive culture, employee autonomy and growth, and well-being initiatives. The company highlighted its diversity and inclusiveness, with 58% female representation in leadership roles, employment opportunities for disabled individuals, and equal benefits for LGBTQ+ employees, including health coverage and surgery benefits for same-sex partners.

Ms. Panchita Wattanasittisin, People & Organization Director of Novo Nordisk Pharma (Thailand) Ltd.’s holistic well-being programs, such as flexible working hours, generous parental leave policies, tailored health and well-being benefits, and premium health insurance coverage. She highlighted the company’s equal benefits for all employees regardless of gender or sexual orientation, in line with Novo Nordisk’s inclusive work culture and values. The company also highlighted the significant $6,000 annual loss in productivity per obese worker, stemming from increased absenteeism of 40%, 22% lower productivity while at work, and 2.7 times higher healthcare costs.

The event concluded by Mr. Pien Ploenbannakit, Market Access and Public Affairs Lead at Novo Nordisk Pharma (Thailand) Ltd., who emphasized the global health challenges posed by obesity and its detrimental effects, reducing life expectancy by 5-20 years for those with severe obesity. Obesity takes a further toll on workplace productivity, with obese employees taking more sick days, experiencing fatigue and lower energy levels, and facing potential discrimination or stigma. He cited the 31% increased risk of cardiovascular disease. Obesity also brings substantial economic burdens, with direct medical costs ranging from 134,000 baht per year for cardiovascular disease to 421,000 baht per patient, in addition to losses from diminished productivity. Furthermore, he underscored the importance of a 10% weight loss in reducing the risk of obesity-related complications.

The seminar provided a valuable platform for sharing insights, best practices, and innovative strategies to create working environments that contribute to high productivity and employee well-being, setting the stage for a healthier, happier, and more productive Thai workforce. As Thailand charts its course towards a thriving economy, investing in employee well-being has emerged as a crucial catalyst for organizational success and national prosperity.