ซีเอ็ด รับมอบรางวัลผู้สนับสนุนหนังสือ และสื่อให้แก่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)

0
97

นางสาวดวงใจ จีนานุรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ในฐานะผู้แทน นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน)  พร้อมด้วย นางสาวทัศวรรณ ไพฑูรย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานขายและจัดจำหน่าย เข้ารับมอบเกียรติบัตรในฐานะหน่วยงานสนับสนุนหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ให้แก่กรมการส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปี 2567

จัดโดย กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเทิดพระเกียรติพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน โดยได้รับเกียรติจาก นายธนากร ดอนเหนือ อธิการกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กล่าวแสดงความยินดีและเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ)