คณะผู้บริหารระดับสูง พรูเด็นเชียล เข้าหารือนายกรัฐมนตรี พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการเงินของภูมิภาค

0
91

 นายอนิล วัธวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล พร้อมด้วย  นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย และ คณะผู้บริหารระดับสูง เข้าเยี่ยมคารวะ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

โดยในโอกาสของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั้น ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยแนวทางการช่วยสนับสนุนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการเงินของภูมิภาค (Financial Hub) ตลอดจนการสนับสนุนให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) รวมทั้ง พรูเด็นเชียล พร้อมที่จะสนับสนุนเยาวชนไทยที่มีความสามารถให้ได้ รับประสบการณ์การทำงานระหว่างประเทศ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์กลับมาพัฒนาประเทศ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาโอกาสที่จะใช้ไทยเป็นสำนักงานภูมิภาคอีกด้วย