กรุงไทยปลื้ม เข้าร่วมพิธีเปิดซื้อขายวันแรก “Singtel DR” หุ้นโครงสร้างพื้นฐานใน 3 ทวีป เปิดตัววันแรกยอดซื้อขายคึกคัก

0
241

ธนาคารกรุงไทย ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก (First Trading day) ของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ Singtel DR ที่อ้างอิงหุ้นบริษัท Singapore Telecommunications Limited จากประเทศสิงคโปร์ ชูจุดเด่นหุ้นโครงสร้างพื้นฐานด้าน Digital Economy ใน 3 ทวีปที่พร้อมเติมโตในอนาคต

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน และ นายกฤชกร นนทะนาคร Head of Debt Capital Market & Investment Banking ธนาคารกรุงไทย ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกของ DR “SINGTEL80” หรือ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่อ้างอิงหุ้นสามัญของ Singapore Telecommunications Limited เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ซึ่งการออก Singtel DR ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ไทยและสิงคโปร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ และ ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ นายอารภัฏ สังขรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวนลิน วิริยะเสถียร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ จากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเพียงผู้เดียว ร่วมแสดงความยินดี ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Singtel ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ด้วยมูลค่าตลาดกว่า 1.04 ล้านล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.พ. 67) และมีแผนยุทธศาสตร์การลงทุนในผู้ให้บริการเครือข่ายเคลื่อนที่ทั้งในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และแอฟริกา ซึ่งรวมแล้วครองฐานลูกค้ามากกว่า 770 ล้านราย ใน 21 ประเทศ อีกทั้ง Singtel ยังลงทุนในบริษัทที่เกาะกระแส Mega Trend และลงทุนในตลาดที่มีแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจและประชากรที่ดี มีความต้องการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอีกมาก ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคมได้เป็นอย่างดี

สำหรับ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเพียงผู้เดียวของ Singtel DR หรือ SINGTEL80 เปิดเผยว่า การเปิดจองซื้อหุ้น IPO ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา มีนักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาจองซื้อจำนวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการลงทุนผ่านตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น และ ธนาคารกรุงไทย ขอขอบคุณ   นักลงทุนที่ให้ความสนใจ Singtel DR ทำให้การจองซื้อ IPO Singtel DR ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ Singtel DR รหัสหลักทรัพย์ SINGTEL80 เปิดให้ทำการซื้อขายพร้อมกันในวันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 10.00 – 16.30 น. บนกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถใช้บัญชีซื้อขายหุ้นที่มีอยู่แล้ว ค้นหารหัสหลักทรัพย์ดังกล่าว และทำการซื้อขายบนกระดานเหมือนหุ้นทั่วไป ทั้งนี้ DR ทุกตัวที่ออกโดยธนาคารกรุงไทยจะมีธนาคารกรุงไทยทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องภายหลังจากเข้าตลาดหลักทรัพย์

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 หรือ https://krungthai.com/th/content/depositary-receipt/stock-dr/singtel80