ไอยราแพลนเน็ต จัดงาน ONE MOMENTUM 2022 ประดับเข็มคุณวุฒิเชิดชูเกียรตินักธุรกิจไอยรากว่า 200 รหัส  วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ โรงละครสยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน

0
1067

“ไอยราแพลนเน็ต” ได้จัดงาน ONE MOMENTUM 2022 ประดับเข็มคุณวุฒินักธุรกิจไอยรากว่า 200 รหัส เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมสนับสนุนและให้กำลังใจแก่นักธุรกิจไอยราที่ประสบความสำเร็จในการพิชิตคุณวุฒิตั้งแต่ BSA – SAS รายใหม่ โดยงานได้จัดขึ้น ในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ โรงละครสยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน

10 ปี ไอยราแพลนเน็ตได้ขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “ธุรกิจขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรม” ยึดมั่นในปณิธาน “การสร้างคุณค่าสู่สังคม” และดำเนินธุรกิจบนหลักการสำคัญ “ถูกต้อง คุณค่า ยั่งยืน” ด้วยความ ใส่ใจ แบ่งปัน เติบโตร่วมกัน โดยมี ประธานผู้ก่อตั้ง ดร.กัมปนาท บุญราศรี ประธานกรรมการบริหาร และ อ.ชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมทีมผู้บริหารไอยรา และระบบสนับสนุนการตลาดไอยราที่มีประสิทธิภาพ เป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรและสร้างความสำเร็จให้กับนักธุรกิจไอยราได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน

ดร.กัมปนาท บุญราศรี ได้กล่าวว่า “การจัดงาน ONE MOMENTUM ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักธุรกิจไอยรา ผู้ประสบความสำเร็จในการพิชิตเข็มคุณวุฒิตั้งแต่ BSA – SAS รายใหม่ ในปี 2565 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับนักธุรกิจไอยรา มีเส้นทางและการเติบโตที่ไร้ขีดจำกัด และ “ทุกคนสามารถสำเร็จได้ที่ไอยรา” ด้วยระบบสนับสนุนในทุกมิติและการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต “ก้าวไปต่อด้วยกัน” ก้าวสู่ทศวรรษแบรนด์ไอยราขายตรงสีขาว ที่สร้างคุณค่ามากว่า 10 ปี ด้วยความภาคภูมิใจในอาชีพและร่วมกันส่งต่อคุณค่าเหล่านี้สู่ผู้คนอีกหลายล้านคน ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น10 ปีที่ไอยราได้มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าแบรนด์ขายตรงสีขาว ก้าวสู่ 1 ทศวรรษด้วยความมั่นคง ด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ

1. Brand ขายตรงสีขาวต้นแบบ มุ่งเน้นสร้างคุณค่าของแบรนด์ โดดเด่นและแตกต่าง การเป็นผู้นำต้นน้ำผลิตภัณฑ์เซซามินเจ้าแรก และการส่งมอบความสำเร็จให้กับนักธุรกิจไอยรา ทั้งไทยและกัมพูชา และได้เติบโตก้าวสู่ความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดขายตรงประเทศกัมพูชา

2.Innovation ไอยราแพลนเน็ต เราคือ ผู้นำองค์กรแห่งนวัตกรรมงานวิจัยเพื่อสุขภาพ เราเป็นผู้นำกระแสนวัตกรรมงานวิจัยสารสกัดเซซามินงาดำ ผลิตภัณฑ์ AIMMURA – O และได้พัฒนาต่อยอดเป็นสูตรอาหารถึง 5 สูตร คือ AIMMURA-E , AIMMURA – V, AIMUURA – X, AIMMURA – 19 และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แคชชูวี่ งานวิจัยต้นน้ำเนื้อผลมะม่วงหิมพานต์ และในปี 2566 เรายังมี New Innovation Products อีก 3 รายการ คือ New AIMMURA 2023 , New Cashewy 2023 และนวัตกรรมใหม่ งานวิจัยล่าสุด จากผลไม้ป่า – มะเม่า

3. eco-smart ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล ในการ Service & Support โดยการพัฒนา Aismart เป็นแพลตฟอร์ม E-commerce เป็นเครื่องมือสนับสนุนส่งเสริมการทำงานของนักธุรกิจไอยราให้ทำงานได้ง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นยกระดับงานบริการก้าวสู่มาตรฐานสากล ISO 9001 เพื่อให้บริการได้มาตรฐานสากลและให้บริการด้วย “หัวใจไอยรา”


4. O2O การตลาดออฟไลน์&ออนไลน์ โดยการสร้างชุมชน มุ่งเน้นการเข้าถึงและเข้าใจความต้องการของนักธุรกิจไอยราเป็นหัวใจสำคัญ

5.Change Agent สร้างผู้นำรุ่นใหม่ นำการเปลี่ยนแปลง เพราะเราเชื่อว่า “ผู้นำ” จะสร้าง “ผู้นำ” และผู้นำจะขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายให้เติบโตอย่างมีคุณค่าและมั่นคง ยั่งยืนดร.กัมปนาท ได้กล่าวตอกย้ำว่า “10 ปีไอยราแพลนเน็ต ได้ก้าวเข้าสู่ 1 ทศวรรษขายตรงสีขาว ที่มีความมั่นคง เติบโต และยังคงก้าวไปต่อด้วยกัน ด้วยการร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม และยังคงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของทุกคน โอกาสในการดูแลสุขภาพด้วยงานนวัตกรรมวิจัย โอกาสในการสร้างรายได้ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โอกาสในการได้รับรางวัลชีวิต ทั้งชื่อเสียง เกียรติยศ และการท่องเที่ยว และโอกาสในการสร้างความสำเร็จ ด้วยการส่งมอบคุณค่าและแรงบันดาลใจ ส่งต่อผู้คนอีกนับล้านคน”