ไลอ้อน ต้อนรับ “คณะกรรมการ ศูนย์คุณธรรม” ศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ พร้อมเยี่ยมชมหอมนุษยธรรม

0
1410

นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยคณะทำงาน ศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ เข้าเยี่ยมชมหอมนุษยธรรม (Humanized Hall) ของบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การดำเนินธุรกิจคู่คุณธรรม สร้างแรงบันดาลใจในการทำความดี ยินดีในการแบ่งปัน เกิดปิติ และเกิดศรัทธาในคุณธรรมของพนักงานไลอ้อนและผู้มาเยี่ยมชม พร้อมรับฟังแนวทางการบริหารองค์กร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจคู่คุณธรรมในอนาคต ณ โรงงานไลอ้อน ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้