“ไทยวิวัฒน์” จับมือ “หอการค้าไทย” จัดโครงการ Big Brother Season 7 พัฒนาศักยภาพ SMEs ต่อเนื่อง

0
420

บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ร่วมกับหอการค้าไทย พัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ Big Brother Season 7 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านการดำเนินธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับธุรกิจและผู้ประกอบการรายเล็ก ผลักดันการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจประกันวินาศภัย

บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับหอการค้าไทย จัดสัมมนาโครงการ Big Brother Season 7 เพื่อเสริมศักยภาพและขีดความสามารถให้กับ SMEs ไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัท SMEs รายเล็กให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ในฐานะองค์กรที่ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์กว่า 7 ทศวรรษ ได้ร่วมเป็นพี่เลี้ยง พร้อมถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาด้าน InsurTech เพื่อช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ และเสริมศักยภาพในการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาธุรกิจให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น สอดรับเป้าหมายโครงการฯ ที่หอการไทยต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในทุกสภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ประกันภัยไทยวิวัฒน์ยังร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อเสริมศักยภาพและความรู้ในด้านการพัฒนาธุรกิจประกันภัยภายในงานที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้