ไทยพาณิชย์ จับมือ NIA จัดพิธีปิดโครงการ NIA-SCB Innovation-Based Enterprise รุ่นที่ 2 สนับสนุนเอสเอ็มอีไทยก้าวข้ามขีดจำกัดทางธุรกิจด้วยพลังนวัตกรรม

0
1433

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดพิธีปิดหลักสูตร “NIA-SCB Innovation-Based Enterprise (IBE)”  รุ่นที่ 2  หลักสูตรเสริมวิสัยทัศน์ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อยกระดับผลิตภาพของธุรกิจ และขยายขีดความสามารถในการแข่งขันให้พร้อมไปต่อในโลกธุรกิจแห่งอนาคตได้อย่างไร้ขีดจำกัด

ซึ่งนอกจากได้รับความรู้ในชั้นเรียนแล้ว ยังเปิดให้ผู้เข้าร่วมอบรมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยพัฒนาแผนธุรกิจบนฐานนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้จริงกับกิจการของตัวเอง อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดธุรกิจและขยายเครือข่ายพันธมิตร ผ่านกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้เข้าอบรม กับ เครือข่ายผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พันธมิตรทางด้านดิจิทัล และพันธมิตรภาครัฐของธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อช่วยตอบโจทย์ทางธุรกิจในหลากหลายเป้าหมายของผู้ประกอบการ อาทิ เพื่อเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุน เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนาประสิทธิภาพ ทั้งนี้ภายใต้หลักสูตร IBE รุ่นที่ 2 มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจสำเร็จ จำนวน 81 คู่ โดยมี นายเสกสม​           อินทรลาวัณย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน SME Bangkok 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมมอบวุฒิบัตรและแสดงความยินดีให้กับผู้สำเร็จหลักสูตรทั้ง 41 คน ทั้งนี้พิธีได้จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้