ไทยพาณิชย์พร้อมเปิดให้บริการสาขาในตลาดและห้างสรรพสินค้า รับมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์

0
351

ธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศความพร้อมในการเปิดให้บริการสาขาในตลาดและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป สอดรับมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ พร้อมรักษาระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการทำธุรกรรมการเงิน

ธนาคารฯ พร้อมเปิดให้บริการสาขาในตลาดและห้างสรรพสินค้ารวม 292 สาขา จากทั้งหมด  322 สาขา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้จะเปิดให้บริการสาขาที่ไม่ได้อยู่ในห้างสรรพสินค้า (standalone) รวม 578 สาขา จาก 586 สาขา ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป รวมเป็นการเปิดสาขาทั้งสิ้น 870 สาขา จากทั้งหมด 908 สาขา ซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์เพื่อรองรับมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ โดยการเปิดสาขา ธนาคารฯ ยังคงให้ความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และได้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขภาพอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคัญ อาทิ การกำหนดมาตรฐานการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ภายในสาขา การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดในทุกจุดให้บริการ เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการใช้บริการ ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลรายชื่อสาขาที่เปิดให้บริการล่าสุดและรายชื่อสาขาใกล้เคียงที่เปิดให้บริการผ่านทาง แอพพลิเคชั่น SCB Easy เว็บไซต์ www.scb.co.th และ Facebook SCB Thailand