ไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.นราธิวาส

0
426

นายบุญชอบ  เสนารักษ์ ผู้ทำหน้าที่ผู้จัดการฝ่าย 53 ผู้แทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนางมะลิ  หอมกระแจะ อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิบัติการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ

พร้อมทีมฝ่ายขายจิตอาสาไทยประกันชีวิตลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน อำเภอสุไหงปาดี และ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส