ไทยประกันชีวิต มอบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มนิสิต มศว.

0
315

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ ผศ.ดร. ระวิวรรณ วรรณวิไชย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เพื่อให้ความคุ้มครองแก่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 27,090 คน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ