ไทยประกันชีวิตเปิดตัวสินค้ากลุ่มมันนี่ฟิต 

0
1306

ไทยประกันชีวิตส่งมอบความมั่งคั่งและสร้างหลักประกันการออมให้คนไทย เปิดตัวแบบประกันใหม่ในกลุ่มมันนี่ฟิต ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการสร้างความมั่นคงทางการเงิน พร้อมรับผลตอบแทนคุ้มค่า และสิทธิลดหย่อนภาษี

นายเคียน ฮิน ลิม ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า จาก Business Purpose ของบริษัทฯ ที่มุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หรือ Life Solutions Provider ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในทุกช่วงของชีวิต ทุกจังหวะชีวิต และทุกรูปแบบการใช้ชีวิต ในลักษณะเฉพาะบุคคล ภายใต้แนวคิดการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centricจากแนวคิดของบริษัทฯ ที่ต้องการส่งมอบความมั่งคั่ง และสร้างหลักประกันด้านการออมเงินให้กับคนไทย บริษัทฯ จึงพัฒนาแบบประกันใหม่ในกลุ่มมันนี่ฟิต 2 แบบ ประกอบด้วย มันนี่ ฟิต เฟิร์ม 30/15 (มีเงินปันผล), ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 30 ปี ระหว่างสัญญารับเงินคืนเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันได ตั้งแต่สิ้นปีที่ 1-15 รับเงินคืน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีที่ 16-25 รับเงินคืน 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และตั้งแต่สิ้นปีที่ 26 จนถึงปีก่อนครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญาจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันไดเช่นเดียวกัน ตั้งแต่ 100% – 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

แบบประกัน “มันนี่ ฟิต เฟิร์ม 30/25” (มีเงินปันผล) ชำระเบี้ยประกันภัย 25 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 30 ปี รับเงินคืนระหว่างสัญญาทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงปีก่อนครบกำหนดสัญญา พร้อมโอกาสรับเงินปันผลระหว่างสัญญา ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 130% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 

แบบประกันกลุ่มมันนี่ ฟิต ทั้งสองแบบประกันดังกล่าว เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล (Participating Product) ที่มีการให้ผลประโยชน์เพิ่มเติมในรูปแบบเงินปันผล เหมาะสำหรับกลุ่มคนที่ต้องการสร้างหลักประกันชีวิตควบคู่การออมที่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า และเตรียมพร้อมทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุ หรือใช้เป็นกองทุนสำรองในยามฉุกเฉิน เพื่อรองรับความไม่แน่นอนทางการเงินในอนาคต รวมถึงสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท รองรับทุกแผนการเงินในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ” นายเคียน ฮิน ลิมกล่าว

ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยที่ซื้อแบบประกันมันนี่ ฟิต เฟิร์ม 30/15 และมันนี่ ฟิต เฟิร์ม 30/25 มีโอกาสจะได้รับเงินปันผล ตามอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนกลุ่มสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล หรือ Par Fund ในแต่ละปี หากมีผลตอบแทนมากกว่าเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ผลตอบแทนส่วนที่เกินจะถูกนำมาจัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในรูปแบบของเงินปันผลระหว่างสัญญา และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา ซึ่งการพิจารณาจ่ายเงินปันผล จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุน Par Fund โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป 

นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ยังได้รับบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต อาทิ ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์และให้บริการข้อมูลแก่ผู้เอาประกันภัย โทร. 1124 หรือตรวจสอบข้อมูลพร้อมทำธุรกรรมด้วยตัวเองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต โดยมีตัวแทนฯ Life Partner กว่า 60,000 คน พร้อมเป็นที่ปรึกษาดูแลชีวิตและวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ