ไทยประกันชีวิตห่วงใยสุขภาพผู้เอาประกัน ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ขยายเวลาปิดชั่วคราวสาขา-ศูนย์ CSC 162 แห่ง ตลอดเดือนพฤษภาคม 63 พร้อมอำนวยความสะดวกลูกค้า ทำธุรกรรมผ่านบริการออนไลน์ ไทยประกันชีวิต Easy Pay และไทยประกันชีวิต iService

0
1893

นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions โดยให้ความสำคัญต่อการดูแลผู้เอาประกัน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ขณะเดียวกัน บริษัทฯ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการขอความร่วมมือของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. โดยเฉพาะมาตรการลดการเดินทางออกนอกเคหะสถานหรือนอกพื้นที่ รวมถึงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19

บริษัทฯ จึงขยายเวลาปิดที่ทำการสาขาขนาดเล็ก รวมถึงศูนย์บริการลูกค้า (CSC) ภายในศูนย์การค้าเป็นการชั่วคราว จำนวน 162 สาขา ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 เพื่อลดการเดินทางมาทำธุรกรรมที่สาขาหรือ CSC อันเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 โดยผู้เอาประกันสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาและศูนย์ CSC ที่ปิดทำการชั่วคราว ได้ที่  https://bit.ly/2wW8NNQ นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีและเพิ่มความปลอดภัย บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายให้ทุกสาขาที่เปิดทำการ ปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้เอาประกัน ตามนโยบายการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) บริษัทฯ จึงได้พัฒนาระบบการให้บริการต่างๆ ผ่านออนไลน์ โดยผู้เอาประกันสามารถชำระเบี้ยประกันด้วยตนเอง ผ่านบริการไทยประกันชีวิต Easy Pay เพียงสแกน QR Code หรือ Bar Code ในใบแจ้งชำระเบี้ยประกันแล้วชำระผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารพันธมิตร รวมถึงบริการไทยประกันชีวิต iService การตรวจสอบสถานะกรมธรรม์ ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเบี้ยฯ ใบรับรองการชำระเบี้ยฯ หรือเรียกร้องสินไหมทดแทนด้วยตัวเอง ด้วย ผ่านเว็บไซต์ www.thailife.com/iservice

นอกจากนี้ ผู้เอาประกันยังสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้หลากหลายช่องทาง อาทิ ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ โทร.1124 รวมถึงช่องทาง Online และ Social Media ต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ www.thailife.com, เฟซบุ๊กไทยประกันชีวิต @Thailifepage, Line Official Account @Thailifeinsurance , Twitter @ThaiLifePLC และ E-mail : carecenter@thailife.com

“บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยและมีความห่วงใยผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งพนักงาน ผู้เอาประกัน ฝ่ายขาย และประชาชนทั่วไป ซึ่งสิ่งสำคัญคือการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัย โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐ รวมถึงลดการเดินทางโดยไม่จำเป็น พร้อมเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านสถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างมีสติและปลอดภัย” นายอังกูรกล่าว