ไทยประกันชีวิตสนับสนุนงาน “ดารุ้ลสัมพันธ์ 2567”

0
274

นายพิเชฐ เชาวน์ศิริ กรรมการชะรีอะฮ์ไทยประกันชีวิตตะกาฟุล เป็นผู้แทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินจำนวน 30,000 บาท แก่ ฮัจยีประดิษฐ มิ่งสมร อิหม่ามประจำมัสยิดดารุ้ลมู่ฮาญีรีน (ห้วยขวาง) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมัสยิด ในงานดื่มน้ำชาการกุศล “ดารุ้ลสัมพันธ์ 2567” ซึ่งเป็นงานพบปะสังสรรค์ของชาวมุสลิมจากมัสยิดต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่