ไทยประกันชีวิตรวมพลังจิตอาสา ขานรับ World Heart Day จัดกิจกรรม “Thai Life Sharing’s Day 2020” รายได้สมทบโครงการหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก ช่วยเหลือผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

0
1591

ในแต่ละปีประเทศไทยมีเด็กแรกเกิดที่ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดราว 8,000 คน ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งสามารถรักษาได้ด้วยยา ส่วนอีกครึ่งหนึ่งจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด แต่เนื่องจากการผ่าตัดมีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้เด็กจำนวนมากขาดโอกาสในการรักษา ส่งผลให้เด็กอาจมีพัฒนาทางร่างกายไม่สมบูรณ์ หรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่จะเสียชีวิตตั้งแต่ขวบปีแรก 

ดังนั้น เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง และเนื่องในวันหัวใจโลก (World Heart Day) บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงจัดกิจกรรม “Thai Life Sharing’s Day 2020 : ชิม ช้อป แชร์” ณ บริเวณชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ เพื่อระดมทุนเข้าโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก” สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายผ่าตัดผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบุคลากรไทยประกันชีวิตจิตอาสา รวมถึงบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย, บมจ.ไทยประกันสุขภาพ, บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย และบจก.ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ ออกร้านจำหน่ายอาหาร สินค้า และบูทเกมการกุศล

กิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากบุคลากรของบริษัทฯ ทั้งผู้บริหาร พนักงาน และฝ่ายขาย รวมถึงลูกค้า ที่ร่วมซื้อสินค้าและบริจาคเงินผ่านการเล่นเกมอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานยังได้รับฟังบทเพลงไพเราะจากวงดนตรีจิตอาสาไทยประกันชีวิต วง “We Thai Life Band และ วง “มามันส์” รวมถึงได้รับข้อมูลโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก” ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน และสามารถระดมทุนผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดได้แล้วจำนวน 36 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,200,000 บาท