ไทยประกันชีวิตมอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

0
232

นายวานิช ไชยวรรณ ประธานกิตติคุณ พร้อมด้วยนายไชย  ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายวิญญู  ไชยวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค จำนวน  20,000,000 บาท แก่นายวิเชียร  เตชะไพบูลย์  ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) เนื่องในโอกาสครบ 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

จากซ้ายไปขวา

  1. นายสัก กอแสงเรือง   ผู้แทนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
  2. นายสุทัศน์ เตชะวิบูลย์  รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
  3. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์    ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
  4. นายวานิช ไชยวรรณ​  ประธานกิตติคุณ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  5. นายไชย ไชยวรรณ   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  6. นายวิญญู ไชยวรรณ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  7. นายชูเดช เตชะไพบูลย์  ผู้แทนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง