ไทยประกันชีวิตพัฒนาสินค้ากลุ่มมันนี่ ฟิต  ต่อเนื่อง ส่งแบบประกันมันนี่ ฟิต เฟิร์ม ในรูปแบบสินค้าแบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล (Par Product) และวางแผนเกษียณ ตัวช่วยวางแผนออมเงิน สร้างหลักประกันชีวิต ควบคู่การสร้างความมั่นคงให้ครอบครัว พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท 

0
1417

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากนโยบายการเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต หรือ Life Solutions ของบริษัทฯ ที่มุ่งดูแลชีวิตอย่างรอบด้าน เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน พร้อมสร้างความมั่นคงให้กับทุกครอบครัวไทย บริษัทฯ จึงได้พัฒนาแบบประกันกลุ่มมันนี่ ฟิต ทั้งในลักษณะสินค้าแบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล หรือ Par Product ที่มีการให้ผลประโยชน์เพิ่มเติมในรูปแบบเงินปันผล และสินค้าสำหรับการวางแผนเกษียณ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคในการออมเงินที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนคุ้มค่า

โดยสินค้า Par Product ประกอบด้วย แบบประกัน “มันนี่ ฟิต เฟิร์ม 15/10” (มีเงินปันผล) ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี ระหว่างสัญญารับเงินคืน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีที่ 1-5 และรับเงินคืนเพิ่มเป็น 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีที่ 6-14 ครบกำหนดสัญญารับเงินก้อน 260% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญาจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันไดตั้งแต่ 100% – 275% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  

และแบบประกัน “มันนี่ ฟิต เฟิร์ม 25/20 (มีเงินปันผล) ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี ให้ความคุ้มครองชีวิตนาน 25 ปี รับเงินคืนระหว่างสัญญา 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีที่ 1-15 และรับเงินคืน 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีที่ 16-24 ครบกำหนดสัญญารับเงินก้อน 170% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญาจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันไดตั้งแต่ 100% – 190% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  

ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยที่ซื้อแบบประกันทั้ง 2 แบบดังกล่าวจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล หากการลงทุนกลุ่มสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล หรือ Par Fund ในแต่ละปีมีผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยผลตอบแทนส่วนที่เกินจะถูกนำมาจัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้เอาประกันภัย ทั้งในรูปแบบของเงินปันผลระหว่างสัญญา และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา ซึ่งการพิจารณาจ่ายเงินปันผล จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุน Par Fund โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป รวมถึงยังได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิตสูงสุด 100,000 บาท ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกันรายได้ครอบครัว หรือวางแผนใช้ชีวิตที่มั่นคงในวัยเกษียณ บริษัทฯ ยังมีแบบประกัน “มันนี่ ฟิต เฟิร์ม 55/55” ชำระเบี้ยประกันภัยและให้ความคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 55 ปี ครบกำหนดสัญญารับเงินก้อนสูงสุดถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิตสูงสุด 100,000 บาทเช่นเดียวกัน

“บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมการออมอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความมั่งคั่งมั่นคงให้กับชีวิตคนไทย โดยแบบประกันมันนี่ ฟิต เฟิร์ม ถือเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์การดูแลชีวิตอย่างรอบด้าน ทั้งความคุ้มครองชีวิต การออมเงินเพื่อวางแผนอนาคต รวมถึงแผนการใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุข นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถวางแผนเงินออมควบคู่กับการสร้างหลักประกันด้านการดูแลสุขภาพ ด้วยแผนความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ อาทิ สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ หรือสัญญาเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุ เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อตัวแทนฯ ไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ” นายสวัสดิ์กล่าว

ขณะเดียวกัน ไทยประกันชีวิตพร้อมมอบบริการที่มากกว่าการประกันชีวิตแก่ผู้เอาประกันภัย อาทิ ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันภัย โทร.1124 รวมถึงบริการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์พร้อมทำธุรกรรมด้วยตนเองได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต หรือไทยประกันชีวิต iService ผ่านเว็บไซต์ iservice.thailife.com