ไทยประกันชีวิตจ่ายสินไหมฮอตเคลมกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง

0
490

นายเด่นพงษ์ เจษฎาวิริยะ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ จำนวน 2 กรมธรรม์ โดยเป็นกรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคล

บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมดำเนินการพิจารณาและอนุมัติการจ่ายสินไหมมรณกรรมอย่างเร่งด่วนตามโครงการไทยประกันชีวิต ฮอตเคลม จำนวนเงินรวม 962,297 บาท