โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รับรางวัล AMCHAM CSR Excellence Award 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ด้านการดูแลสุขภาพสังคมไทย

0
1400

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รับรางวัล AMCHAM CSR Excellence Award 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ด้านการดูแลสุขภาพสังคมไทย

มร. ไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี (ที่สี่จากซ้าย) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มอบรางวัล AMCHAM CSR Excellence Award 2020 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย แก่ ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ (กลาง) ผู้อำนวยการด้านบริหาร (CEO) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในฐานะเป็นองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับ Gold ประจำปี 2563 เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน เนื่องด้วยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มุ่งพัฒนาทั้งด้านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย สู่ความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาลควบคู่ไปกับการตอบแทนคุณประโยชน์สู่สังคม รวมถึงนำองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และมีดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนโยบาย กระบวนการและจิตอาสา ที่มีการผสมผสานอย่างเป็นรูปแบบสร้างการมีส่วนร่วมกับกระบวนการทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อเกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ณ โรมแรมคอนราด กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้