โรงงานชไนเดอร์ อิเล็คทริค ต้นแบบแห่งความปลอดภัย

0
1235

นายชาติชาย  โพธิวร (ขวา) ผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โรงงานชไนเดอร์ อิเล็คทริค  นำทีมรับรางวัลกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2563 ( Zero Accident Campaign 2020) จากพลเอกอภิชาต แสงรุ่งเรือง (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งการรับรางวัลในครั้งนี้ ทาง​      โรงงานชไนเดอร์ฯ ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 7 โดยได้รับรางวัลระดับทองติดต่อกันถึง 3 ปีซ้อน เป็นการสะท้อนถึงมาตรฐานและความใส่ใจด้านความปลอดภัยที่​        ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ทุ่มเทให้กับพนักงานเสมอมา นอกจากนี้​โรงงานชไน​ เดอร์ฯ ยังได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 (Thailand Labour Management Excellence Award 2020) ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ระดับประเทศ โดยได้ระดับทองติดต่อกัน 3 ปีซ้อนเช่นกัน โดยมีการมอบรางวัล จากนาย ชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรปราการ ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้