โตเกียวมารีนประกันภัย มอบหมวกนิรภัย ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนรับปีใหม่

0
1432

นายเชิดชัย ทองกุนา (ที่3 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แผนกสินไหมรถยนต์ บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบหมวกนิรภัยแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดบางขนุน

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน และเข้าร่วมโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ของสำนักงาน คปภ. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ(กลาง) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ. สำนักงาน คปภ.