โครงการ “ไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน” ปี 2566

0
435

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับมอบพ็อกเก็ตบุ๊กสำนักพิมพ์มติชน จากนางสาวปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) และนายชลิต กิติญาณทรัพย์ ประธานที่ปรึกษา บริษัท งานดี จำกัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามโครงการ “ไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน” ปี 2566 โดยไทยประกันชีวิตจัดซื้อพ็อกเก็ตบุ๊ค รวมมูลค่า 800,000 บาท เพื่อนำไปมอบให้แก่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงสาขา 60 แห่งทั่วประเทศ ณ อาคารมติชน