แอมเวย์ ช็อป ทั่วประเทศ ปลอดภัยและลดความเสี่ยง

0
3227

เพื่อดูแลให้นักธุรกิจแอมเวย์ สมาชิก รวมถึงพนักงานในพื้นที่แอมเวย์ ช็อป ทั่วประเทศ ปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงได้เตรียมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเพื่อความมั่นใจในการมาช้อปปิ้งที่แอมเวย์