แอปฯ TAGTHAi ผนึกกำลังกับ ททท. เปิดตัว TAGTHAi Pass บัตรดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวไทย  ผลักดันให้เกิด Digital Tourism Platform เพื่อยกระดับบริการด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายย่อย 

0
1213

แอปฯ TAGTHAi ผนึกกำลังกับ ทแอปฯ TAGTHAi (ทักทาย) แพลตฟอร์มบริการด้านการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในทุกมิติ โดย บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ผนึกกำลังกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัว “ทักทายพาส (TAGTHAi Pass)” บัตรดิจิทัลด้านไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยว (Digital pass) ที่ช่วยยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม เพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย ซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างรายได้จากการเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก อีกทั้งยังมุ่งหวังลดการแข่งขันทางด้านราคาโดยตรง และเพิ่มคุณค่าของการบริการด้านการท่องเที่ยวของไทย TAGTHAi Pass จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวด้วยการชำระเงินซื้อเพียงครั้งเดียว ก็สามารถเข้าถึงบริการการท่องเที่ยวที่คัดสรรอย่างดีโดยคนท้องถิ่น ทั้งบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ร้านอาหาร บริการด้านการเดินทาง สปาและสุขภาพ และมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ พร้อมเปิดให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายย่อยใช้เป็นช่องทางจัดจำหน่ายเพิ่มโอกาสสร้างรายได้บนช่องทางดิจิทัล เตรียมพร้อมรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวภายใต้วิถีใหม่ โดยมีแผนเปิดตัวช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า โจทย์สำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระหว่างเตรียมพร้อมรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวภายใต้ชีวิตวิถีปกติใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คือ การปรับตัวและพัฒนาศักยภาพของการบริการที่คำนึงถึงสุขอนามัยมากขึ้น โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวเข้ามารองรับ เพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อ (Seamless) และไร้สัมผัส (Contactless) รวมไปถึง ใช้เทคโนโลยีในการจองคิวหรือการสำรองบัตรเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัส ลดความแออัด เพิ่มความสะดวกสบายตลอดการเดินทาง และเป็นแนวทางหนึ่งในการปรับตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

“ความร่วมมือในการผลักดันแอปฯ TAGTHAi ระหว่าง ททท. และหน่วยงานต่าง ๆ ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมสร้างนิเวศทางธุรกิจ และ BIG DATA ที่ไหลเวียนในระบบ จะเป็นประโยชน์ในการประมวลผล เพื่อนำไปพัฒนาเชิงการตลาดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างมีทิศทาง ตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด ซึ่งแนวโน้มการใช้ระบบออนไลน์จะมีอย่างแพร่หลายมากขึ้น ลงลึกมากขึ้น รับกับไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน ขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดช่องทางการขายให้กับผู้ประกอบการรายย่อยที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ และอื่นๆ ใช้โอกาสดังกล่าวในการเพิ่มศักยภาพของตนเพื่อเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวในวงกว้างผ่านแอปฯ TAGTHAi” นายยุทธศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติม  

นายกลินท์ สารสิน ประธานคณะจัดการ บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ผู้ร่วมก่อตั้งแอปฯ TAGTHAi กล่าวว่า ปัจจุบันแอปฯ TAGTHAi มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติใช้งานกว่า 180,000 ราย เชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยว สินค้าและบริการของผู้ประกอบการตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบครบวงจร ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง การเปิดตัว TAGTHAi Pass บัตรท่องเที่ยวรูปแบบดิจิทัล อำนวยความสะดวกในการวางแผนท่องเที่ยวที่คุ้มค่าและปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะบุคคลมากขึ้น  โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกประเภท TAGTHAi Pass ได้ตามไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ ภายใต้  TAGTHAi Pass แต่ละประเภท ประกอบด้วยบริการการท่องเที่ยวหลากหลายที่ถูกคัดสรรอย่างดีโดยคนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่ดี สะดวกสบาย และคุ้มค่าจากพันธมิตรธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้มีช่องทางการขายดิจิทัล  และมีโอกาสเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น นับเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะช่วยระดมกำลังกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้พร้อมสู่ยุคดิจิทัล เพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนพร้อมรับมือกับการกลับมาของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ”

นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักในการพัฒนาแอปฯ TAGTHAi กล่าวว่า นวัตกรรมเทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยในธุรกิจท่องเที่ยวจากทุกพื้นที่ของประเทศ เข้าถึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว พร้อมนำเสนอบริการที่หลากหลายด้วยประโยชน์ที่มากขึ้นผ่าน TAGTHAi Pass อีกทั้งยังสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สะดวกสบาย และมีสเน่ห์เฉพาะตัวโดยคนท้องถิ่น เป็นวิถีการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่เชื่อมโยงจากทุกภาคส่วน นอกจากนี้ แอปฯ TAGTHAi ยังคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act) และมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในประเทศที่เป็นสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ และปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในการใช้งานแอปฯ TAGTHAi

ข้อมูลแอปพลิเคชัน TAGTHAI (ทักทาย)

TAGTHAi (ทักทาย) คือแพลตฟอร์มบริการด้านการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในทุกมิติ ตั้งแต่การให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว การช่วยวางแผนการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงไปยังระบบการจองที่พัก และตั๋วเครื่องบิน รวมไปถึงการร่วมกันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล เทคโนโลยีระหว่างภาคเอกชนชั้นนำของประเทศกว่า 20 หน่วยงาน และได้รับการสนับสนุนจาก บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส, บมจ. ดุสิตธานี, บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ, บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวที่สนใจเปิดช่องทางนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการบนช่องทางดิจิทัลร่วมกับแอปฯ TAGTHAi สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ https://www.tagthai.com/become-partner 

Social Media Links

Website: https://www.tagthai.com

Facebook: https://www.facebook.com/tagthai.official

Instagram: https://www.instagram.com/tagthai.official

TAGTHAi app teams with TAT to launch TAGTHAi Pass – a Thai digital tourism pass, the prelude to a Digital Tourism Platform, aimed at upgrading tourism-related services and supporting small tourism operators

        The TAGTHAi application is a one-stop tourism service platform for Thai tourism businesses. Of late, Thai Digital Platform Social Enterprise Co., Ltd. and KASIKORN Business-Technology Group (KBTG) have joined forces with the Tourism Authority of Thailand (TAT) in unveiling TAGTHAi Pass – a digital pass that aims to upgrade tourism-related services in the Thai tourism industry and provide an added sales and distribution channel, thus creating more opportunities for tourism operators to earn income by gaining improved access to travellers worldwide without competing head-to-head via price competition. The initiative will eventually bring about a greater value proposition to the Thai tourism industry. TAGTHAi Pass will allow tourists to make just one payment to access meticulously selected tourism-related services, especially by local people. These include attraction passes, restaurants, travel-related services, spa and health services, and many more benefits. For small tourism operators, TAGTHAi Pass will serve as a sales and distribution channel to help them generate a new revenue stream via digital platform in preparation for the return of tourists in the ‘new normal’ lifestyle. TAGTHAi Pass is set to be launched in mid-November.

Mr. Yuthasak Supasorn, Governor of the Tourism Authority of Thailand (TAT), said that significant challenges for the tourism industry while preparing to welcome back tourists amid the ‘new normal’ lifestyles as a result of the COVID-19 pandemic include making adjustments and improving service potential, with emphasis placed on higher hygienic standards by using a tourism digital platform to pave the way for seamless and contactless travel. Moreover, queuing and booking technologies may be used for various activities to reduce risks stemming from contact and crowding, plus offering tourists greater convenience throughout their trip. This is one of the guidelines for adjustment needed to enhance management efficiency and ensure sustainable growth in Thai tourism industry.   

“The current collaboration between TAT and other organizations to promote the TAGTHAi application is imperative in building the business ecosystem and Big Data in the system. This effort is also beneficial for assessing results needed to develop marketing tactics to ensure that Thai tourism can grow in the right direction, and effectively meet consumers’ needs. Use of the online system will be more widespread to accommodate current travel lifestyles. Concurrently, the online system will serve as a new sales channel for small travel business operators such as owners of tourist attractions, restaurants, museums and others, while also allowing them to enhance their own potential to reach a wider base of tourists via the TAGTHAi application,” added Mr. Yuthasak.   

Mr. Kalin Sarasin, Chairman of Management Committee, Thai Digital Platform Social Enterprise Company Limited, a co-founder of the TAGTHAi application, said, “The TAGTHAi application is currently used by more than 180,000 Thai and foreign tourists. It links tourism information, including products and services of participating operators in the entire tourism supply chain. Additionally, this application helps improve users’ travel experience in a complete manner because it is equipped with digital technology that offers users greater convenience throughout their trip. The debut of the TAGTHAi Pass, a virtual travel card, also allows them to plan their trip with the lowest cost and tailor their trip to their specific needs. Tourists can choose the type of TAGTHAi Pass that meets their travel preference. Numerous travel services under each type of TAGTHAi Pass have been selected by local residents to ensure that tourists will enjoy the most convenient services and the best value-for-money deals from various participating business partners. Moreover, the TAGTHAi Pass serves as a digital sales channel for small operators, thus allowing them to gain greater access to new customers. Therefore, this is an important opportunity for all parties in the tourism industry to join forces in steering Thai tourism towards the digital era so that it can grow more sustainably to welcome back both Thai and international tourists.”  

    Mr. Ruangroj Poonpol, Group Chairman, KASIKORN Business-Technology Group, a staunch supporter of TAGTHAi app development, said that technological innovation will play a key role in helping Thai operators in the tourism industry nationwide to reach out to tourists worldwide and offer them a myriad of services with many more benefits via the TAGTHAi Pass. Additionally, the app is set to deliver a new and all-in-one travel experience that is characterized by greater convenience and unique local charms. Moreover, the TAGTHAi app will take into account the confidentiality of personal data in accordance with the Personal Data Protection Act and the General Data Protection Regulation of the EU, both of which will help to gain tourists’ confidence and ensure secure use of the TAGTHAi app.

About TAGTHAi application

TAGTHAi is an online platform that provides travel-related services across all dimensions of the tourism industry. The application offers data on tourist attractions, assists tourists with their travel itineraries, and links them to the booking system for airline tickets and accommodations. The potential of this digital technology has been jointly developed by more than 20 leading agencies in Thailand’s private sector and received further support from Advanced Info Service PCL, Dusit Thani PCL, KASIKORNBANK PCL, Thai Beverage PCL, and True Corporation PCL. Operators wishing to promote their products or services on TAGTHAi’s digital tourism platform can visit the website, https://www.tagthai.com/become-partner

Social Media Links

Website: https://www.tagthai.com

Facebook: https://www.facebook.com/tagthai.official

Instagram: https://www.instagram.com/tagthai.official