แพลตฟอร์ม FTIX เปิดให้ซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้แล้วในงาน “RE GOLF 2022 : Carbon Neutral Event”

0
462

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ส.อ.ท. เริ่มเปิดให้มีการซื้อขายคาร์บอนเครดิต TVER บนแพลตฟอร์ม FTIX ได้แล้วเป็นครั้งแรกในงานกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟประจำปี “RE GOLF 2022 : Carbon Neutral Event” โดยมีนายสุวิทย์ ธรณิ     นทร์พานิช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ และมีนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานสถาบันการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวเริ่มต้นการซื้อขายคาร์บอนเครดิต TVER บนแพลตฟอร์ม FTIX ครั้งแรกในประเทศ ณ สนาม วินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ

ด้านนายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานคณะทำงาน Climate Change ส.อ.ท. กล่าวว่า “พวกเราตั้งใจจัดกิจกรรมในรูปแบบนี้ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมและลงมือทำ (Climate Action) ในการลดก๊าซเรือนกระจก ที่นอกจากจะช่วยโลกและประเทศให้รอดพ้นจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว ยังมีความจำเป็นต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการในประเทศ โดยเฉพาะภาคการส่งออก ที่ต้องรับมือกับแรงกดดันจากทั้ง ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน ให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ภายในระยะเวลา 1-2 ปีเป็นต้นไปอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ เราจึงพัฒนาแพลตฟอร์ม FTIX ขี้นมาเพื่อพัฒนาตลาดคาร์บอนเครดิต ให้เกิดการซื้อขายที่สะดวกมากขึ้นกว่าแบบ OTC–Over The Counter ที่มีอยู่เดิม สามารถเห็นราคาซื้อขายบนตลาดได้เช่นเดียวกับตลาดหุ้น มีการกำกับดูแลแพลตฟอร์มโดยคณะกรรมการกำกับดูแล และมีการบริหารศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตโดยคณะกรรมการร่วม ระหว่าง อบก. กับ ส.อ.ท. ทำให้เกิดความโปร่งใสเชื่อถือได้ เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสมคุ้มค่า สามารถรักษาระดับหรือยกระดับความสามารถในการแข่งขันได้ต่อไป”

​​หลังจากเตรียมความพร้อมในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในวันนี้แล้ว ส.อ.ท. โดยสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (FTI-CCI) จะเปิดให้มีการลงทะเบียนเป็นสมาชิกแพลตฟอร์ม FTIX เพื่อทำการซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้เป็นการทั่วไปในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลลงทะเบียนได้ที่ https://www.fti-cc.com/register​

​​แพลตฟอร์ม FTIX ประกอบด้วย ศูนย์การซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตที่เชื่อมโยงกับระบบของ อบก. นอกจากนี้จะมี ศูนย์ซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อตอบสนองความต้องการ RE100 รวมถึง ศูนย์ซื้อขายใบรับรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือ REC ในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย