“แบ่งปันความสุขสู่สังคม”

0
613

บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับมูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ นำโดย ดร.ณัฐพัชร์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย ดร.ขวัญโดม อำพันธ์ยุทธ์ รองประธานกรรมการบริหาร มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาสนับสนุนเยาวชนผู้เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี รศ.ร.อ. นายแพทย์ศิริไชย หงษ์สงวนศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบ ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ