แชมป์เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ปี 2566 รุ่นที่ 13 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0
615

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ เวทีการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ซึ่งจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมามีความยินดีที่ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคแรกของการประกวดในปีนี้ น่ายินดีที่จังหวัดนครราชสีมาได้มีโอกาสต้อนรับเยาวชน IDOL อีกครั้ง และคาดหวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านอีกในปีต่อๆไป สิ่งสำคัญที่อยากฝากกับเยาวชนทุกคน คือ ขอให้ทุกคนได้ตระหนักและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ทรงพระราชทานแนวทางและพระราชทานโอกาสดีๆให้กับพวกเราที่จะได้ค้นพบข้อดีที่เป็นจุดเด่นของตัวเองและโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ด้วยแนวทางที่เหมาะสม ให้เป็นได้ทั้งคนเก่งและคนดี มีความสามารถ และพร้อมที่จะก้าวออกมายืนอยู่แถวหน้า เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนคนอื่นๆขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในตนเองที่มีวันนี้ วันที่เราได้เป็นตัวแทนของเยาวชนในจังหวัด ที่มีทั้งความดีและความเก่งในตนเองและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานะผู้แทนเลขานุการโครงการTO BE NUMBER ONE กล่าวว่า การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้ โครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ต้องการแสดงให้คนทั่วไป รับรู้ว่า เยาวชน TO BE NUMBER ONEสามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เป็นคนเก่งและดีและเป็นต้นแบบแก่เพื่อนๆสมาชิก TO BE NUMBER ONE และกลุ่มเยาวชนทั่วไป ความดี ในที่นี้ คือ นิสัยดี ความประพฤติดี มีจิตอาสา ความเก่ง คือ เก่ง ในเรื่องเรียน มีผลการเรียนดี มีความสามารถ ทั้งในการแสดง การเต้น การร้อง และมีความเป็นผู้นำ

ทั้งนี้ขอชื่นชมเยาวชน TO BE NUMBER ONE IDOL ทุกคน ซึ่งเป็นตัวแทนเยาวชนคนเก่ง คนดี ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น IDOL ต้นแบบของจังหวัดต่าง ๆ ถึงแม้ว่า วันนี้จะมีบางคนไม่ได้รับการคัดเลือก แต่ขอให้ทุกคนภูมิใจ ในความเก่งและดีของตนเองและนำประสบการณ์ในวันนี้ เป็นแรงบันดาลใจให้ก้าวต่อไป และขอแสดงความยินดีกับคนที่ผ่านเข้ารอบ ที่มีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองและยังมีโอกาสได้สนองงานและตามเสด็จองค์ประธาน ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมติดตามการดำเนินงานในจังหวัดต่างๆ โดยขอให้กลับไปเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการพัฒนาตนเองในบ้าน TO BE NUMBER ONE IDOL ช่วงเดือนเมษายนนี้ และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยให้เยาวชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเวทีและโอกาส ในการแสดงความสามารถและการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นคนเก่งและดีของประเทศชาติต่อไป
หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิโครงการTO BE NUMBER ONE และที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE กล่าวว่า การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ สำหรับเวทีการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่13 ประจำปี 2566 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการประกวดระดับภาค มีเยาวชนจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น 170 คน มีผู้ผ่านเข้ารอบได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งสิ้น 8 คน แบ่งเป็นฝ่ายหญิง ได้แก่ TI 14 น.ส.เจนนี่ รัดท์เค จ.กาฬสินธุ์, TI 27 น.ส.ภคภร สมภาวะ จ.ศรีสะเกษ , TI 31 น.ส.อภิษฎา ยะภักดี จ.สกลนคร, TI 32 น.ส.อริศรา พยัคษา จ.สุรินทร์ ฝ่ายชาย ได้แก่ TI 03 นายคชินทร์ธร ลามคำ จ.บึงกาฬ , TI 23 นายวชิรพงษ์ แซ่ฉั่ว จ.บุรีรัมย์ , TI 25 นายภวินท์ เปาอินทร์ จ.ยโสธร และTI 38 นายปุญกานต์ ขาวดี จ.อุดรธานี