แจ้งวันหยุดทำการธนาคารออมสิน

0
90

📣 แจ้งวันหยุดทำการธนาคารออมสิน
วันที่ 7, 10 และ 11 ธันวาคม 2563

✔️ สาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน และสาขาในห้าง เปิดทำการตามปกติ
❌ สาขาที่เปิดให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ ปิดทำการ

#GSBsocialbank
#ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม