เอ็ม เอส ไอ จี รุกตลาดประกันสุขภาพ เปิดตัวประกันภัยโรคสุดฮิต

0
1734

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวประกันภัยโรคสุดฮิตกับ 2 แผนความคุ้มครอง แผนฮอตฮิตที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน (IPD) จากโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้เลือดออกสูงสุด 50,000 บาท และแผนฮิตไม่เลิกกับความคุ้มครองสูงสุด 8 โรคที่พบบ่อย โดยมีจุดเด่นที่ให้ความคุ้มครองเลือกได้ 3,4 หรือ 8 โรคฮิตที่มากับฤดูกาล หรือโรคที่มักเจ็บป่วยบ่อย ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน อาหารเป็นพิษ ลำไส้อักเสบเฉียบพลัน โรคมือเท้าปากเปื่อย ไข้สุกใส โรคฉี่หนู และโรคไทฟอยด์หรือไข้รากสากน้อย พร้อมค่าชดเชยรายได้สูงสุด 30 วันจากการรักษาเมื่อเป็นผู้ป่วยใน โดยเบี้ยฯ เริ่มต้นที่ 299 บาท และไม่ต้องตรวจสุขภาพ ผู้สนใจสามารถซื้อออนไลน์ได้ที่ www.msig-thai.com หรือติดต่อตัวแทนนายหน้าเอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัยทั่วประเทศ