เอไอเอ ประเทศไทย เพิ่มผลประโยชน์ “โบนัสพิเศษยามเกษียณ” และปรับลดขั้นต่ำของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) สำหรับแบบประกันเอไอเอ อิสระ พลัส

0
1473

เอไอเอ ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนคนไทยให้ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมพร้อมการวางแผนเกษียณอย่างมั่นคง ประกาศปรับเพิ่มผลประโยชน์สำหรับแบบประกันเอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค์) และเอไอเอ อิสระ เพรสทีจ พลัส (ยูนิต ลิงค์) โดยได้เพิ่มผลประโยชน์ “โบนัสพิเศษยามเกษียณ” สำหรับกรมธรรม์ฉบับใหม่และกรมธรรม์เดิมที่ลูกค้าซื้อไปตั้งแต่เริ่มเปิดขาย พร้อมปรับลดขั้นต่ำของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) สำหรับกรมธรรม์ฉบับใหม่

นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 82 ปีที่เอไอเอ ดำเนินกิจการในประเทศไทย เรามีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมและเพียงพอให้แก่ประชาชนชาวไทย รวมถึงการสนับสนุนการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมให้แต่ละบุคคลมาอย่างต่อเนื่อง 

และเพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีการวางแผนการเงินสำหรับเกษียณอายุ พร้อมเพิ่มความมั่นคงของความคุ้มครอง เอไอเอ จึงได้ประกาศเพิ่มผลประโยชน์ “โบนัสพิเศษยามเกษียณ” ซึ่งเป็นโบนัสสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) สำหรับแบบประกันเอไอเอ อิสระ พลัส (AIA Issara Plus) และเอไอเอ อิสระ เพรจทีส พลัส (AIA Issara Prestige Plus) ซึ่งเป็นแบบประกันที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ (AIA Unit Linked) หรือประกันชีวิตควบการลงทุน โดยบริษัทจะจ่ายโบนัสพิเศษยามเกษียณเมื่อ (1) ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 55 ปีขึ้นไป ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (2) กรมธรรม์มีผลบังคับอย่างน้อย 10 ปีกรมธรรม์ และ (3) มีการชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองอย่างน้อย 10 ปี* ซึ่งจะจ่ายโบนัสพิเศษยามเกษียณเป็นอัตราร้อยละ 0.45 ต่อปี คำนวณจากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง โดยจะมีผลกับทั้งกรมธรรม์ฉบับใหม่และกรมธรรม์เดิมที่ลูกค้าซื้อไปตั้งแต่เริ่มเปิดขาย”

“นอกจากนี้ บริษัทยังได้ทำการปรับลดขั้นต่ำของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) สำหรับแบบประกัน เอไอเอ อิสระ พลัส สำหรับกรมธรรม์ใหม่ จากเดิมที่เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง มีขั้นต่ำอยู่ที่ 12,000 บาท ได้เปลี่ยนใหม่ให้เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง มีขั้นต่ำ 6,000 บาท โดยจะต้องมีเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองรวม** (เบี้ยฯ รวม RPP) ขั้นต่ำ 12,000 บาท และมีจำนวนเงินเอาประกันภัยของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 60,000 บาท***”

“ทั้งนี้ แบบประกันเอไอเอ อิสระ พลัส เน้นเจาะกลุ่มคนรักอิสระ ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงอายุ พร้อมมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ผ่านการลงทุนในกองทุนรวมที่มีคุณภาพ บริหารงานโดย บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารพอร์ตมากว่า 30 ปี พร้อมเชื่อมโอกาสการลงทุนผ่านเครือข่ายทั่วโลก และมีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพระดับโลกช่วยดูแลพอร์ตลงทุนให้กับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเอไอเอ ยูนิต ลิงค์ ด้วยความใส่ใจ เพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าในระยะยาว”

สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ ‘เอไอเอ อิสระ พลัส’ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในกลุ่มประกันชีวิตควบการลงทุน 

(ยูนิต ลิงค์) สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.aia.co.th หรือติดต่อตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ หรือ
AIA Call Center โทร 1581