เอไอเอ ประเทศไทย สานต่อโครงการ ‘AIA Sharing A Life’ ปีที่ 8 มอบ 2 ล้านบาท สนับสนุนโรงพยาบาลสนาม 20 แห่งทั่วประเทศสู้วิกฤตโควิด-19

0
481

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย พร้อมด้วย นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์มอบเงินสนับสนุนแก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดิ์ นิมมานนิตย์ และนางสาวอุษณีย์ มีลาภา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแผนและการคลัง สำหรับนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ นายณัฐพิสิษฐ์ ครุฑครองชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนแก่ นายศุภรัช สุวัฒนพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และนางประกายพรึก ทั่งทอง รองผู้อำนวยการสำหรับนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19

 เอไอเอ ประเทศไทย สานต่อโครงการ ‘AIA Sharing A Life’ หรือ‘วันทำดีร่วมกัน’ ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 ภายใต้ธีม ‘สู้วิกฤตโควิด-19’ เพื่อตอบแทนทุกความไว้วางใจที่ได้รับจากคนไทยในฐานะบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศ เดินหน้าผนึกกำลังพนักงานและตัวแทนประกันชีวิตร่วมกันทำความดีตอบแทนคืนสู่สังคมในช่วงเวลาที่คนไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ยังคงทวีความรุนแรงและมีอัตราผู้ติดเชื้อที่ต้องเร่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลสนามเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง โดย เอไอเอ ประเทศไทย ขออยู่เคียงข้างและเป็นกำลังสำคัญให้คนไทยก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการมอบเงินจำนวนทั้งสิ้น 2 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลสนาม 20 แห่งทั่วประเทศ สำหรับนำไปช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’ ที่มุ่งสนับสนุนให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น 

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ที่ผ่านมาโครงการAIA Sharing A Life ประสบความสำเร็จและได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องในการเปิดโอกาสให้พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต ลูกค้า รวมถึงประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันทำความดีตอบแทนคืนสู่สังคม ผ่านกิจกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละปีภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน คือการยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปีที่ท้าทายที่สุดอีกปีหนึ่งนี้ ทำให้เราไม่สามารถมารวมตัวเพื่อร่วมทำความดีพร้อมกันได้ ผมในนามตัวแทนของครอบครัวชาวเอไอเอ ประเทศไทยทุกคน ตระหนักดีถึงผลกระทบอันรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอันเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย พร้อมกันนี้พวกเรารู้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณสำหรับการทำงานอย่างหนักของบุคลากรทางการแพทย์ และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ทุกคนสามารถก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ด้วยกายและใจที่แข็งแรง ด้วยการมอบเงินสนับสนุนจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อเป็นกำลังแก่โรงพยาบาลสนามจำนวน 20 แห่งทั่วประเทศไทย ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 เหมือนกับที่เอไอเอได้อยู่เคียงข้างคนไทยและร่วมฝ่าฟันทุกอุปสรรคเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นมาตลอดระยะเวลา 83 ปี”

โครงการ ‘AIA Sharing A Life สู้วิกฤตโควิด-19’ ในปีนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 อย่างปลอดภัย นำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนประกันชีวิต มอบเงินสนับสนุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลสนาม ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย จำนวน 20 แห่งใน 20 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย ระหว่างวันที่24 – 26 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายชื่อโรงพยาบาลสนามดังต่อไปนี้ 

 1. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 2. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
 3. โรงพยาบาลนครพิงค์
 4. โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
 5. เทศบาลเมืองนครสวรรค์
 6. โรงพยาบาลพิจิตร
 7. โรงพยาบาลแม่สอด
 8. โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
 9. สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
 10. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
 11. โรงพยาบาลนครปฐม
 12. โรงพยาบาลราชบุรี
 13. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 14. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 15. สำนักงานสาธารณสุขอุบลราชธานี
 16. โรงพยาบาลสนามหอพักมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 17. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 18. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
 19. โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
 20. โรงพยาบาลพระปกเกล้า

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทเอไอเอ

กลุ่มบริษัทเอไอเอ และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “เอไอเอ” หรือ “กลุ่มบริษัทเอไอเอ”) เป็นกลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแพนเอเชีย มีบริษัทในเครือและสำนักงานสาขาใน 18 ประเทศ ทั้งในประเทศจีน ฮ่องกง ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ออสเตรเลีย กัมพูชา อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา ไต้หวัน (จีน) เวียดนาม บรูไน มาเก๊า นิวซีแลนด์ และถือหุ้นร่วมทุน 49% ในประเทศอินเดีย  

เอไอเอเริ่มต้นธุรกิจครั้งแรกในเมืองเซี่ยงไฮ้เมื่อศตวรรษที่ผ่านมา ในปี 2462 โดยเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ในด้านเบี้ยประกันภัยรับจากธุรกิจประกันชีวิต และเป็นผู้นำตลาดโดยส่วนใหญ่ในภูมิภาค โดยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ 326 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

กลุ่มบริษัทเอไอเอนำเสนอผลิตภัณฑ์ในการออมเงินระยะยาวและความคุ้มครองชีวิตแก่ลูกค้าบุคคลผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ทั้งการประกันชีวิต การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ และการวางแผนทางการเงินในวัยเกษียณ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทเอไอเอยังให้บริการลูกค้าองค์กรผ่านผลิตภัณฑ์สวัสดิการพนักงาน ประกันสินเชื่อ และให้บริการเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่านเครือข่ายตัวแทน พันธมิตรและพนักงานทั่วภูมิภาคเอเชีย โดยเอไอเอมีลูกค้าที่ถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลที่มีผลบังคับมากกว่า 38 ล้านกรมธรรม์ และเป็นสมาชิกกรมธรรม์ประกันกลุ่มมากกว่า 16 ล้านคน

กลุ่มบริษัทเอไอเอจดทะเบียนในกระดานหุ้นหลักของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ภายใต้รหัสหลักทรัพย์ “1299” สำหรับ American Depositary Receipts (ระดับ 1) มีการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (Over-the-Counter) ภายใต้สัญลักษณ์ AAGIY