เอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัลดีเด่นด้านกิจการเพื่อสังคม จากสภาหอการค้าอเมริกัน AMCHAM CSR Excellence Recognition Award) ติดต่อกันเป็นปีที่ 8

0
333

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ (ที่ 6 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ และนายปกป้อง ยินดีผล (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์  เป็นตัวแทน รับรางวัล “บริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2562” หรือ “2019 AMCHAM CSR Excellence Recognition Award” ระดับ Gold จากสภาหอการค้าอเมริกันแห่งประเทศไทย (The American Chamber of Commerce in Thailand: AMCHAM) โดยมี นายเกรกอรี บาสเตียน (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย และนายไมเคิล ฮีธ (ที่ 5 จากขวา) อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันต่อเนื่องมาเป็นเวลา 8 ปี จากการเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนเอไอเอ ประเทศไทย ทุกคน เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของ เอไอเอ ประเทศไทย ในการสนับสนุนให้ผู้คนในสังคม มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับคำมั่นสัญญา “Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น” โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
เมื่อเร็วๆนี้