เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัล “Best Employers Thailand 2019” สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 จากบริษัท คินเซนทริค

0
1731

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายอัลเจอร์ ฟัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนรับรางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562”  (Best Employer Thailand 2019) ซึ่งเอไอเอ ประเทศไทย เป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยมี ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ กรรมการผู้จัดการบริษัท คินเซนทริค (Kincentric) ให้เกียรติมามอบรางวัล ณ เอไอเอ ประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดย บริษัท คินเซนทริค (Kincentric) หรือที่เดิมรู้จักกันในชื่อบริษัทเอออน บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก ร่วมด้วยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ   ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเชิดชูศักยภาพอันเป็นเลิศของเอไอเอ ประเทศไทย ในด้านการบริหารบุคลากร อันประกอบด้วยการที่องค์กรสนับสนุนให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง พร้อมทั้งมีศักยภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยม จนก้าวสู่การเป็นองค์กรในดวงใจที่พนักงานอยากเข้าร่วมงานด้วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก

นายอัลเจอร์ ฟัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ในนามของเอไอเอ ประเทศไทย เรามีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง สำหรับรางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562” (Best Employers Thailand 2019) จากการตัดสินโดยบริษัทคินเซนทริค และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ   ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งรางวัลนี้ สะท้อนให้เห็นว่า เอไอเอ ประเทศไทย เป็นองค์กรที่จุดประกายให้พนักงานมีความมุ่งมั่นอย่างแข็งแกร่งและผลักดันศักยภาพของพนักงานได้อย่างเป็นเลิศ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องยืนยันว่าเราเดินหน้าพัฒนาผลประกอบการทางธุรกิจด้วยการบริหารบุคลากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงมุ่งบริหารธุรกิจโดยคำนึงถึงความสำเร็จในระยะยาวอย่างยั่งยืน ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 81 ปีของการดำเนินธุรกิจ เอไอเอ ประเทศไทย เรายึดมั่นในความเป็นเลิศในทุกๆ ด้านอยู่เสมอ ตลอดจนมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’ และความสำเร็จในครั้งนี้ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราคือองค์กรชั้นนำที่พรั่งพร้อมไปด้วยบุคลากรระดับหัวกะทิในอุตสาหกรรม  อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าเอไอเอ ประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการบริหารบุคลากรอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรมาโดยตลอดอีกด้วย”

ทั้งนี้ รางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562”  (Best Employer Thailand 2019) ถือเป็นรางวัลอันน่าภูมิใจสูงสุดของพนักงานและตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย ทุกคน และเป็นเครื่องสะท้อนถึงการประกอบธุรกิจที่ยึดมั่นตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’